Etusivu > BioEnergia-lehti > Edelliset lehdet > BioEnergia-lehti Arkisto 2012
5/2012

Sisällys


Pääkirjoitus: Ajaudummeko kivihiilen pakkoinvestointeihin?
2 Helsingin Energia siirtymässä bioaikaan
6 Asiakkaat lähellä, polttoaine läheltä
9 Kesän energiaturvesato noin 11 TWh ESE lisää puun käyttöä
10 Turveyrittäjän harmaa kesä
12 Uutta energiantuotantoa Hämeenkyrössä metsähakkeella
14 Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit tulevat
16 UPM muurasi puudieseliä valmistavan biojalostamon peruskiven
17 Gasum julistaa 100 000 euron innovaatiokilpailun
18 Pellettituotantoa pienessä mittakaavassa
20 Pellettimarkkinat Suomessa – lupauksista kasvuun
22 Rautateissä potentiaalia metsäenergiakuljetuksiin
24 Päästö- ja hyötysuhde-vaatimukset tiukkenevat
26 Uusi ympäristönsuojelulaki lausunnoille
28–36 Integroidut kattilat, pellettipolttimet, pellettitakat, valmisvarastot pelletille, briketöinti- ja pelletöintilaitteet
37 Ensimmäinen mikrobiöljyä valmistava koelaitos Porvoossa
38 Bio-CCS mahdollistaa negatiiviset hiilidioksidipäästöt
40 Tieverkon rapistuminen vaikeuttaa bioenergian hankintaa
42 Pienyritykset kehittävät pien-chp -teknologiaa
44 Turvepäivä pohti turpeetonta Suomea
46 Turpeesta tuoreesti
49 Järjestöpalsta

4/2012

Sisällys


Pääkirjoitus: Lupabyrokratian sijaan lupa investoida
2 Turve on tärkeä polttoaine myös pidemmällä aikavälillä
6 Suuret puun osuudet
7 Onko yrityksesi kiinnostunut Euroopan markkinoista?
8 Haketusyritykselle sopii myös puunhankinta
11 Maakaasu jää Porvoossa varalämmöksi
13 Ingelstan voimalaitos
15 Turpeen niukkuus lisää kivihiilen ja puun käyttöä
18 Rahoituksella avaimia kasvuun bioenergia-alalla
19 SFS-käsikirjat kiinteiden biopolttoaineiden standardeista
20 Turvemaiden päästöt kasvihuonekaasuinventaariossa
22 Uusi metsähakkeen palakokostandardiluonnos testissä
25 Torrefioitujen bioenergia-tuotteiden markkinoille pääsyä kehitetään
26–32 Lämpökeskukset ja voimalat
32 Molekyylitasolta markkinoille
34 Suomen suurin pellettilämpökeskus valmistuu Tampereella
36 Asiakaslähtöistä pilkekauppaa Ikaalisista
37 GASEKin innovaatio korvaa fossiiliset polttoaineet puukaasulla
38 Öljypakolaisuus toi pellettipalkinnon
39 Uudenlaisella yhteistyöllä osaajia ja tekijöitä bioenergia-alalle?
48 Järjestösivu
49 Polttoaineiden hintataso

3/2012

Sisällys


Pääkirjoitus: Puhtaasti kotimaisella
2 Kesän sateet leikkasivat turvetuotantoa
5 Mistä on tehokas energiapuun haketus tehty
8 Tuhojen torjunta kantojen korjuukohteella vaatii huolellista työskentelyä
10 Hengittävä peite hakerankojen suojaksi
12 Peittopaperi kasvoi kuusimetriseksi
14 Korjuri ja koneketju energiapuunkorjuussa
16 Kunta ja myrskyt saivat aikaan pysyvän terminaalin
18 Hakeala Uudellamaalla hakee tehokkuutta yhteistyöllä
19 Turvemuseon kokoelmat saivat täydennystä
20 Energiapuun kuivaus-puisto Mekrijärven tutkimusasemalla
22 Aika kypsä biokaasun liikenne- ja työkonekäytölle
24 Järeät murskaimet ja hakkurit pääosassa Elmia World Bioenergyssä
26–32 Hakkurit ja kannonnostolaitteet
33 Hintaindeksit parantavat biomassojen kaupan edellytyksiä
34 Bioenergia vahvasti esillä EnergiaForum12-tapahtumassa
35 Kasvihuoneyritykset vaihtavat kotimaiseen
36 Asfaltti puun kuivaa
38 Energiapajun viljelyä suositaan Puolassa
41 Halvat päästötonnit ja sähkö –tukitasot korkealla
41 Ekogen sai sijoituksen Capillarylta
42 Klapikauppa kaipaa yhteispeliä
44 Lapuan uusi saha lisää Etelä-Pohjanmaan energiapuun käyttöä
46 Onko biokaasu tulevaisuuden Sampo?
48 Järjestösivut
49 Polttoaineiden hintataso


2/2012

Sisällys

Pääkirjoitus: Voimat yhteen
1 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua kehitetään TASO-hankkeessa
4 Kiviojien turveyrityksessä vastuullisuus on periaatekysymys
6 Muuttaako energiapuun korjuu metsänhoitoa?
8 Harventamaton hieskoivutiheikkö
11 Lisää kilpailukykyä kattilantestauslaboratorion avulla!
12 Korjuujäljet 2011
14 Kenelle yhdistetty aines- ja energiapuun kasvatus sopii?
16 Uusiutuva energia voi parantaa vaihtotasetta
18 Pullonkaulat ja häiriöt metsäenergian toimitusketjussa avattiin Evolla
20 Palkittu ja patentoitu biomassakuivuri muuttaa hukkalämmön rahaksi
22 Polttopuun hinnoittelu energiasisällön mukaan onnistuu
29 Energiapuukourat
30 Erilliskerätty jäte kaasutetaan lämmöksi ja sähköksi
32 Pyrolyysiöljyaalto tulossa?
34 Puupolttoaineiden käyttö supistui vuonna 2011
36 Bioenergiaosaaminen karttuu oppimisympäristöä hyödyntäen
38 Jatkuvatoiminen biopolttoaineen kosteuden mittaus
40 Bioenergia ry:n toiminta käynnistyy
41 Puu ja turve voivat korvata 15TWh tuontienergiaa vuoteen 2020
42 Geeliakku ja invertteri vievät yli sähkökatkosten
44 Nykyistä, tulevaa ja mennyttä Turveteollisuusliiton kevätseminaarissa
46 Järjestösivut
48 Polttoaineiden hintataso

1/2012

Sisällys


1 Pääkirjoitus: 1 Pääkirjoitus
2 Kuivurin hakelämmitys maksoi jo itsensä
5 Hakelämmityksen onnistunut paluu
8 Omalla työllä edulliseen lopputulokseen Lämpökeskus 8000 eurolla
10 Pienbiosähköä ilman kaasutusta
12 Vastuullisuus ei vähennä tehokkuutta
14 Kokopuupaaleilla lisätehokkuutta
16 Energiapuun massa ja tilavuus hankintaketjun eri osissa
18 Vapo panostaa ympäristövastuuseen
20 Jälkikäytölle on useita vaihtoehtoja
22 Jälkikäyttöä suunnittelemaan
24 Pohjois-Suomen metsävarat ja hakkeen käyttö puhuttaa
26 Stokeripolttimet
28 Kiinteän polttoaineen kattilat
34 Klapikoneet ja halkaisijat
37 Vapo palkitsi 26 urakoitsijaa ympäristöansioista
38 Torrefiointi – tutkijan-vaihtokokemuksia Espanjan Navarrasta
41 Biopolttoaineiden hiilineutraalisuudesta uusia arvioita
43 Kaikki tiet vievät Roomaan – biokaasullakin
46 Biokaasun käyttö liikenteessä vakiintuu
48 Lähilämpöverkko pellettilämmöllä kelpaa vaikka Wallenbergille
50 Kuntscharin laitos kelpaisi Suomen tariffin piiriin
52 Langballig Stirling CHP – aluelämpökeskus
53 Spanner pienhake-voimalan Bioconstructin tutkittavana
54 USA:ssa energia-politiikka on osavaltioiden käsissä
56 Bioenergia-ala yhdistyi uuteen järjestöön
58 Bioenergian toimialaraportti 2011
60 Jyvät kuivaavat sadon ja lämmittävät tuvan
62 Järjestösivut
64 Polttoaineiden hintataso