Etusivu > Bioenergia ry

Työpaikkoja ja energiaomavaraisuutta

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa.

Tavoitteenamme on nostaa uusiutuvan energian osuus puoleen koko energiantuotannosta ja energiaomavaraisuuden aste yli puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Jäsenyrityksemme tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa ja työllistävät suoraan tai välillisesti yli 20 000 ihmistä. Jäsenyrityksien yhteenlaskettu liikevaihto on lähes kolme miljardia euroa.

Yhdistys toimii jäsenistönsä edunvalvojana ja puhemiehenä alan keskeisten päätöksentekijöiden suuntaan. Yhdistys järjestää jäsentapahtumia ja julkaisee Bioenergia-lehteä, joka esittelee ajankohtaiset asiat bioenergian tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä.

Bioenergia ry:n organisaatiokaavio

Bioenergia ry:n säännöt

Bioenergia ry on The European Biomass Association (AEBIOM) ja Energy Peat Europen jäsen.