Yritykset uskovat bioenergia-alan viennin kasvuun

Bioenergiateknologia- ja palveluvientiselvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa bioenergiaan liittyvän viennin laajuutta ja tulevaisuudennäkymiä. Selvityksessä tunnistetun yritysjoukon yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta noin 1,2–1,5 miljardia euroa vuodessa ja ulkomailla tapahtuvan tuotannon ja viennin yhteenlaskettu arvo yli 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Yrityksistä 91 % uskoo bioenergiaan liittyvän liikevaihtonsa kasvavan lähivuosina. Yritykset uskovat myös viennin vauhdikkaaseen kehitykseen: lähes 70 % ennakoi kasvua ja 36 % uskoo viennin lisääntyvän merkittävästi.

-  Kansainväliset energia-alan asiantuntijajärjestöt IEA ja IRENA arvioivat modernin bioenergian kysynnän kasvavan sitä enemmän, mitä tehokkaammin kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita pyritään.  Kehittyvissä maissa bioenergian moderni käyttö korvaa perinteistä polttopuukäyttöä, kommentoi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

IEA:n ja IRENA:n skenaarioiden perusteella modernia bioenergian käyttöä voitaisiin, ja sitä tulisi, lisätä vuoteen 2050 mennessä kestävästi noin kolminkertaiseksi teollisuuden ja rakennusten lämmöntuotannossa, moninkertaiseksi biosähkön tuotannossa ja kymmenkertaiseksi liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa.

Bioenergia ry:n MS Advisor Oy:ltä ja GreenStream Network:ltä tilaaman selvityksen osana toteutettiin kysely 94 yritykselle, joista 40 % vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihdosta arviolta hieman yli viidennes (21 %) kertyy bioenergiaan liittyvästä liiketoiminnasta.

Bioenergiateknologia- ja palveluvienti nyt ja tulevaisuudessa

Lisätietoja:

Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 1948 628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

MS Advisor Oy:n konsultti Mika Sulkinoja, puh. 050 3571 723, mika.sulkinoja(a)gmail.com