Yritykset kannattavat taloudellisia ohjauskeinoja 

Bioenergiapäivän panelistit Helen Oy:ltä, Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä, Vapo Oy:ltä ja Gasum Oy:ltä kertoivat selviytymiskeinoistaan nopeasti muuttuvalla energia-alalla. Murroksesta selviytyjäksi -panelisteja jututti viestintäyrittäjä Anna Sorainen.

Helen Oy:n johtaja Maiju Westergren kertoi yrityksen myyvän kuluttajille yhä enemmän palveluita pelkkien kilowattituntien sijaan. Helen Oy:n haasteena on maan hallituksen lakiesitys kivihiilikiellosta vuonna 2029. Yrityksen ratkaistavana on, miten korvataan kivihiili seuraavan 10 vuoden aikana. Westergrenin mukaan bioenergia on Helsingissä korkeintaan välivaiheen ratkaisu lämmöntuotannossa.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoi yrityksensä julkistavan hiilensidontaan liittyvän aloitteen paneelin jälkeisenä päivänä. Laitisen mukaan taloudelliset ohjauskeinot – kuten päästökauppa – ovat yritysten kannalta parhaat ohjaamaan päästövähennyksiä, ei kieltolait. Tähän yhtyivät myös muut panelistit.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka kertoi, että energiaturpeen paino on organisaatiossa pienentynyt ja pienentyy edelleen. Vapo on entistä aktiivisemmin siirtymässä muihin turvetuotteisiin, kuten kasvuturve, kuivikkeet, uudet kuidut, aktiivihiili jne. Markkinasyistäkin energiaturpeen käyttö on ollut laskussa Suomessa, joten kivihiilen kaltaisia kieltoja ei energiaturpeen kohdalla tarvita. Vapo pyrkii Euroopan markkinajohtajaksi ammatti- ja harrasteviljelyyn keskittyvässä liiketoiminnassaan.

Gasum Oy:n johtaja Jukka Metsälä kertoi uusista biokaasuliiketoiminnoista sekä kattiloissa että liikennekäytössä. Raskaan liikenteen siirtyminen liikennekaasuun on jo huomattu hyvänä mahdollisuutena vähentää ilmasto- ja lähipäästöjä.