Vaalien energiapainotukset puhuttivat Poliitikkopaneelissa

Bioenergian Kevätpäivän seminaarin jälkeen pidettiin Vanhalla ylioppilastalolla poliitikkopaneeli, jossa olivat mukana kansanedustajat Petri Honkonen (kesk), Harri Jaskari (kok) ja Sirpa Paatero (sd) sekä kaupunginvaltuutettu Veli Liikanen (vihr). Panelisteja tenttasivat Bioenergia ry:n toimialapäälliköt Hannes Tuohiniitty ja Jouko Rämö.

Paneelissa puhuttiin mm. puolueiden eduskuntavaalipainotuksista energian osalta, metsäbiomassan energiakäytöstä ja kestävyydestä, metsien hakkuista ja hiilinieluista, liikenteen käyttövoimaratkaisuista, yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon asemasta, uusiutuvan energian tukimuodoista ja bioenergiateknologian viennistä. Panelistit olivat saaneet etukäteen käyttöönsä yhteenvedon Bioenergia ry:n vaalitavoitteista, jotka julkaistiin aiemmin päivällä.

Paneelin aluksi Tuohiniitty esitteli bioenergian merkittävää roolia energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Tuohiniitty painotti lisäksi bioenergian osuutta suurimpana uusiutuvan energian lähteenä globaalisti ja EU-tasolla viitaten mm. IPCC:n, IRENA:n ja IEA:n raportteihin.
Kaikki panelistit, jotka ovat myösmukana puolueensa energia- ja ilmastolinjausten teossa, kertoivat ilmastonmuutoksen torjunnan olevan tärkeässä roolissa puolueidensa ohjelmissa ja vähäpäästöisyyteen pyrkimisen painottuvan puolueidensa energiapolitiikassa. Kaikki toivat myös esille, kuinka tärkeää on mitoittaa Suomen hakkuut siten, että metsänielut säilyvät. Tosin ns. kestävien hakkuiden osalta oli epäselvää, mikä taho Suomessa tai EU:ssa kestävän tason määrittelee. Bioenergia ry:n mielestä Luke on oikea asiantuntijataho, kun taas puolueiden edustajiin olivat vaikuttaneet myös muut tutkijatahot, ja niiden taustaryhmät tavoitteineen.

Kaikki panelistit kannattivat vähäpäästöisenliikenteen edistämistä, mutta konkreettisia ehdotuksia liikenteen verorakenteen kehittämiseksi tuli niukalti.

Syöttötariffimuotoista tuotantotukea (mm. vanha tuulivoimatuki) parempana panelistit pitivät tukia uudelle teknologialle. Sähkömarkkinoiden toimivuutta haittaavien tuotantotukien toivottiin vähitellen poistuvan. Eduskunnan juuri hyväksymää uutta kilpailutettavaa ”teknologianeutraalia” tuotantotukea (1,4 TWh/a 12 vuodeksi) nimitettiin poliittiseksi kompromissiksi (kok, sd, kesk), eikä se innostanut kolmen suurimman puolueen edustajia.

Paneelin jälkeen ilta jatkui Pohjois-Euroopan johtavan metsäteollisuustapahtuman iltatilaisuudessa. Lavalla nähtiin huikea Club for Five ‒ a cappella-lauluyhtye, jonka instrumentteina ovat ihmisäänet.