Uusiutuvat – yhdessä pois fossiilitaloudesta

Bioenergiapäivien iltamien paneelissa tulevaisuuden energiapaletin koostumusta arvioivat Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Fortum Oyj:n teknologiajohtaja Heli Antila, Suomen Lähienergialiitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Raimo Lovio ja Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Paneelin juonsi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi.

Panelistit keskustelivat energiamurros-käsitteestä, jonka taustalla on saksalainen ”Energiewende”, joka perustuu ennen kaikkea ydinvoimasta luopumiseen ja sen osittaiseen korvaamiseen uusiutuvilla energialähteillä. Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että kaikille uusiutuville energialähteille on tilaa, kun kasvihuonekaasuja pyritään vähentämään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Heli Antila muistutti, että energiamurrosta hehkutettaessa monesti unohtuu, että energiajärjestelmän tehtävänä on kansalaisten ja yhteiskunnan energiantarpeiden hoitaminen toimitusvarmasti ja kustannustehokkaasti. Raimo Lovio sanoi, että fossiilisista energialähteistä pitää päästä eroon sähkön- ja lämmöntuotannossa, ja myös liikenteessä. Harri Laurikka korosti, että bioenergialla on erityisen merkittävä rooli lämmöntuotannossa ja liikenteessä. Jälkimmäisessä biopolttoaineiden käytön painopiste siirtyy tulevaisuudessa meri- ja raskaaseen liikenteeseen. Anni Mikkonen kertoi, että tuulivoiman kasvuluvut niin Suomessa kuin maailmalla ovat olleet huimaavia. Kasvun odotetaan jatkuvan, ja vuonna 2018 Suomen sähkönkulutuksesta saada 6 % tuulivoimasta.

Yleisökysymyksissä oltiin huolestuneita mm. suuren sähkökatkon (ns. black-out) mahdollisuudesta, kun toimitusvarmaa lauhde- ja CHP-kapasiteettia on ajettu alas samaan aikaan kun sääriippuvaista vaihtelevaa sähköntuotantoa ja myös tuontisähköä on lisätty. Raimo Lovio muistutti, että Suomen sähköjärjestelmä on toiminut tähän asti melko moitteettomasti, eikä suuria sähkökatkoja ole sattunut 1970-luvun alun jälkeen.

Paneelin puheenjohtaja esitteli IRENAn uusiutuvan energian globaalin skenaarion vuoteen 2050. Uusiutuvan energian käyttö on siinä nelinkertaistunut ja bioenergian osuus kaikista uusiutuvista energialähteistä on maailmassa 37 % ja se on edelleen tärkein yksittäinen uusiutuvan energian lähde. Tuulivoiman osuus uusiutuvista energialähteistä on skenaariossa 15 %.