Uusiutuvan energian direktiivi valmistumassa pian

Bioenergian eurooppalaisen kattojärjestön Bioenergy Europe:n (entinen AEBIOM:n) politiikkajohtaja Nathalie Hemeleers esitteli puhtaan energia paketin tilanteen. Hemeleers painotti paketin olleen neuvottelussa jo kahden vuoden ajan, mutta vielä ei olla täysin valmiita. Osana pakettia valmisteltu uusiutuvan energian direktiivin päivitys (REDII) on arvioiden mukaan valmistumassa kesäkuun lopulla Bulgarian puheenjohtajakauden päätteeksi. Kesäkuun 13. päivä on sovittu viimeinen trilogikokous, pari päivää vastaavien ministerien tapaamisen jälkeen.

REDII:lla on suuri merkitys energia-alalle, sillä se asettaa keskeisen toimintakehyksen kymmenen vuoden ajalle vuoteen 2030. Suuri vääntö on ollut uusiutuvan energian tavoitetasosta, mikä on asettumassa 31–33 %:n paikkeille EU-tason tavoitteena.

Hemeleers nosti esille neljä vielä neuvotteluissa avointa asiaa: sitovien kasvihuonekaasupäästövähennysten prosenttimäärät, kestävyyskriteerien harmonisointi koko EU-tasolla, jätehierarkia ja markkinavaikutukset sekä biomassalla tuotetun lauhdesähkön mahdolliset rajoitukset. Asiat myös linkittyvät toisiinsa. Jäsenmaiden välinen harmonisaatio KHK-vaatimustasoissa on tärkeä asia, jotta investoinnit turvataan ja sisämarkkinat toimivat, Hemeleers painotti.

Hän toi lisäksi esiin, että valtiontukiohjeet energiasektorille päivitetään sen jälkeen, kun paketti on valmistunut kokonaisuudessaan. Tämä näyttää menevän syksylle. Sen jälkeen on odotettavissa konsultaatio. REDII liittyy asiaan siten, että direktiivissä on keskeisiä periaatteita valtiontuista.

Brysselissä ei tarvitse olla tumput suorina tänäkään vuonna. Biomassan kaskadikäytöstä on tulossa ei-sitova ohjeistus, jonka ensimmäinen luonnos julkistetaan kesällä ja ohjeistuksen tulisi olla valmis syyskuussa. Hemeleersin tietojen mukaan ohjeistus todennäköisesti tulisi koskemaan biomassaa vasta ensimmäisestä toimituspisteestä eteenpäin eli se ei ulottuisi raaka-aineen lähteelle, esimerkiksi metsään asti.