Tutkimuksessa faktantarkistus kestävyysväitteille

Tampereen teknillisen yliopiston professori Jukka Konttinen kertoi tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin bioenergiakeskusteluun liittyvien faktojen totuudenmukaisuutta.

Ympäristöjärjestöt ovat suhtautuneet bioenergiaan hyvin kielteisesti ja tuottaneet raportteja, joissa väitetään, että bioenergia ei voi olla hiilineutraalia ja täten bioenergia ei voisi olla osa uusiutuvien lisäystavoitteita. Myös bioenergiaa puoltavat sidosryhmät ovat tuottaneet aineistoja, joissa tulokset ovat päinvastaisia. Aiheeseen liittyy myös kysymys Suomessa suunnitelluiden metsien lisähakkuiden vastustamisesta. Aineistot sisältävät väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Lisäksi erilaisia skenaarioita ja niiden lähtöoletuksia on esitetty virheellisesti.

Varpu Orasuon diplomityössä näitä väitteitä luokiteltiin ja niitä tarkasteltiin faktojen valossa. Tutkimuksessa ei pyritty määrittämään, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, vaan antamaan tieteeseen kuuluva objektiivinen näkökulma. Työssä havaittiin, että monissa asioissa, kuten hiilineutraalius-kysymyksessä, johtopäätös kestävyydestä riippuu siitä, minkä aikajakson ja tulevaisuusskenaarion ottaa väitteidensä perustaksi.

Bioenergian merkitys ja kestävyys - Suomelle ja globaalisti, Varpu Orasuo