Turveinnovaatiokisa pyörähti käyntiin – ensimmäiset ehdotukset vastaanotettu

- Suomalaiset ovat keksijäkansaa! Kyselyitä on tullut ja haaste on otettu hyvin vastaan. Ensimmäiset kilpailuehdotuksetkin on jo talletettu tietokantaan, toteaa Uusia turvetuotteita ja -tuotantoteknologiaa -innovaatiokilpailun asiamies Hannu Salo. – Tämä lupaa hyvää syyskuun lopussa päättyvälle, kaikille avoimelle kilpailulle.

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia turvetuoteinnovaatioita ja ideoita turpeen tuotannon arvoketjussa. Nämä voivat olla tuotantotekniikkaan ja -menetelmiin liittyviä ratkaisuja, joilla parannetaan alalla toimivien yritysten kannattavuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Myös aivan uusia avauksia voi esittää, kunhan niillä on uutuusarvoa sekä teknistä ja todennäköistä kaupallistakin potentiaalia.

- Perusedellytyksenä on ehdotuksen toteuttamiskelpoisuus. Pitkälle viedyt toteuttamissuunnitelmat antavat aina paremmat mahdollisuudet menestyä kisassa, toteaa Salo, ja rohkaisee osallistumaan yksin tai ryhmänäkin ideoilla, jotka eivät ole patentoitavissa tai muuten suojattavissa. Kilpailuun voi osallistua voi myös jo pilotoidulla, mutta ei vielä kaupallisessa käytössä olevalla idealla. Kilpailuehdotukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ehdotuksen kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä. Palkitut ideat esitellään yleisellä tasolla yhteistyössä ideoijan kanssa Bioenergian syksyn tapahtumassa.

Kilpailun tuomaristona toimii erityisasiantuntija Ari Erkkilä Vapo Oy:stä, kehittämispäällikkö Timo Makkonen Koneyrittäjien liitosta, Bioenergia ry:n turvevaliokunnan teknologiatyöryhmän nimeämä jäsen sekä alan ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Kilpailun palkintojen yhteismäärä on 9 000 euroa verollisena tulona.

Uusia turvetuotteita ja -tuotantoteknologiaa -innovaatiokilpailun säännöt

Lisätietoja: kilpailuasiamies Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi, puh. 040 502 2542