Turve on tärkeä huoltovarmuudessa

Tampereen Sähkölaitos Oy:n johtaja Antti-Jussi Halminen kertoi valtioneuvoston päätöksestä huoltovarmuuden tavoitteista (2013): ”Turpeen käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on turvatta. Saatavuuden varmistamiseksi sääriskien varalle tavoitteena on, että maassa on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat turvevarastot turvetuotantokauden alussa.”

Halminen luetteli energiaturpeen monia hyviä ominaisuuksia. Turve auttaa pitämään kattilapinnat puhtaana, se tuo rikkiä, joka reagoi puun alkalien kanssa. Turve antaa myös mahdollisuuden säätää puu/turve -polttoaineseoksen kosteutta, joka auttaa palamisen hallintaa ja pienentää päästöjä. Turve on lisäksi tärkeä logistisesti ja sen ylivuotinen varastoitavuus on hyvä. Voimatalouspoolin kaukolämpö- ja kotimaisten polttoaineiden-jaosto  (KPA) teki muutama vuosi sitten selvityksen energiaturpeen tuotannosta. Selvityksessä tuli esille, että tuotantopinta-ala ja tuotantomäärät on pienentymässä mm. luvituksen pullonkaulojen takia.