Tuloksia mekaanisen kokoojavaunun pölyävyysselvityksestä

Turvetuotannon pölypäästöt ovat vahvasti riippuvaisia vallitsevista olosuhteista, kuten tuulen suunnasta ja nopeudesta, ilmankosteudesta ja sateesta. Toiminta itsessään vaikuttaa luonnollisesti myös päästöjen määrään työvaiheen (keräily, kääntö, jyrsintä, karheaminen), ajoneuvotyypin ja ajonopeuden mukaan.

Mikko Happo kertoi Bioenergiapäivässä Ramboll Oy:n tekemästä selvityksestä, jonka tarkoituksena oli mitata eri tekijöiden vaikutuksia hajapölypäästön syntyyn erityisesti mekaanisen kokoojavaunun osalta. Mittauksia tehtiin Varpaisjärven Lantonsuolla (energiaturve) kesällä 2016 ja 2018 sekä Riihimäen Sammalistonsuolla (kasvu- ja ympäristöturve) kesällä 2016. Lantonsuolla traktoreissa oli lisäksi kesällä 2018 GPS-seurantalaitteisto ajonopeuden ja reittien selvittämiseksi.

Ilmanlaadun mittauksia pyrittiin myös tekemään eri olosuhteissa ja eri työvaiheissa hiukkaspitoisuuden määrittämiseksi niin jatkuvatoimisesti kuin suodatinkeräyksenäkin. Turpeen pölyävyyttä eri tuulen nopeuksilla selvitettiin erikseen kuivalla ja märällä turpeella tuulikammiotestauksena. Lisäksi määritettiin laskennalliset päästökertoimet.

Olosuhteilla on erittäin suuri merkitys pölypäästöihin. Työvaiheen merkitystä pölypitoisuuteen ei voitu yhdistää. Sen sijaan olosuhteilla oli suurempi merkitys pölyn määrään, etenkin tuulen nopeudella ja suunnalla. Ohiajot eivät nostaneet korkeimpia pölypitoisuuksia. Tyynien jaksojen aikana pölypitoisuudet kohosivat korkeiksi, kun ilmavirtaukset eivät vieneet pölyä kentältä. Hajapölypäästöä alkaa syntyä kuivilla turvelaaduilla jo 2–4 m/s:n tuulella, kun taas kosteammilla laaduilla tuulen nopeuden täytyy olla vähintään 2 m/s korkeampi. Mekaanisen kokoojavaunun päästökerroin kokonaispölypäästölle määritettiin olevan 23 g/s (0,35 g/m²s).

Mekaanisen kokoojavaunun pölyävyyden vähentäminen todettiin mahdolliseksi. On huolehdittava, että mekaanisen kokoojavaunun suojat/pressut ovat kunnossa, eikä vaunua kerätä liian täyteen. Täysi vaunu pölisee enemmän ja päästökorkeus on myös korkeammalla. Kehitteillä on myös lisää keinoja vähentää kokoojavaunun pölyävyyttä kohteissa, joissa siihen on tarvetta.