Suurten polttolaitosten ympäristölupien tarkistaminen alkaa

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien julkaiseminen elokuussa oli lähtölaukaus toiminnanharjoittajien ja ympäristöviranomaisten urakalle. Suurten polttolaitosten (LCP) luvat tarkistetaan ja toiminnan tulee lähtökohtaisesti noudattaa BAT-vaatimuksia neljän vuoden kuluttua.

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavat BAT-päätelmät ovat teollisuuspäästödirektiivin kulmakivi. Direktiivin edellyttämä BAT-päätelmien sitovuus on pantu täytäntöön Suomessa ympäristönsuojelulailla. Suurten polttolaitosten referenssiasiakirjan valmistelu aloitettiin komission alaisuudessa vuonna 2011. Suomen edustajat olivat mukana valmistelun kaikissa vaiheissa tarjoten tietoa meillä käytettävien polttoaineiden ja -tekniikoiden ominaisuuksista, tuotannon erityispiirteistä ja BAT-tasoista.

Jäsenvaltiot äänestivät päätelmien hyväksymisestä huhtikuussa 2017. Suomi vastusti päätelmien hyväksymistä, mutta puoltavia ääniä oli niukasti enemmän. Komissio antoi 31.7.2017 täytäntöönpanopäätöksen päätelmien hyväksymisestä. EU:n virallisessa lehdessä päätelmät julkaistiin 17.8.2017, jolloin täytäntöönpanon aikataulu lähti juoksemaan. Suomessa on noin 250 päätelmien soveltamisalaan kuuluvaa polttolaitosta. Näistä useimpien ympäristöluvat tulee tarkistaa ja toiminta muuttaa BAT-päätelmien mukaisiksi neljän vuoden kuluessa.

Lue 26.10.2017 ilmestyvästä Bioenergia-lehdestä Energiateollisuus ry:n Heidi Lettojärven artikkeli siitä, miten suurten polttolaitosten BAT-päätelmiä aletaan soveltaa Suomessa. 

Lisätietoa: Jouko Rämö, puh.040 480 3736, jouko.ramo(a)bioenergia.fi