Suositukset ohjeistavat paloturvallisuudessa

Bioenergia ry on julkaissut Energiapuuterminaalien paloturvallisuusoppaan. Se on valmistunut yhteistyössä puuenergian tuottajien, käyttäjien sekä palo- ja pelastusviranomaisten kanssa.

Oppaassa käsitellään terminaaleissa olevan energiapuun varastointiin ja käsittelyyn liittyviä paloturvallisuusasioita. Terminaaleissa myös haketetaan tai murskataan energiapuuta. Terminaaleissa energiapuuta varastoidaan sellaisenaan ennen käsittelyä (runkopuu, kokopuu, kantopuu jne.) tai käsiteltynä (hake ja murske). Terminaaleissa saatetaan lisäksi varastoida teollisuuden puutähteitä kuten purua, kuorta tai kierrätyspuuta.

Opas on tarkoitettu toiminnan harjoittajille suunnittelua ja koulutusta varten sekä viranomaisille esimerkiksi palo- ja pelastustoimen käyttöön. Oppaassa esitetyt toimintatavat ja mitoitusarvot ovat suosituksia, jotka perustuvat käytännössä tehtyihin havaintoihin. Suositusten noudattaminen on vapaaehtoista.

Lataa opas Bioenergia ry:n verkkosivuilta.

 Terminaalin tunnuspiirre on toiminnan pysyvyys ja useasti ympärivuotinen toiminta.

Terminaalin tunnuspiirre on toiminnan pysyvyys ja useasti ympärivuotinen toiminta.