Sahateollisuus avainasemassa sertifioinnissa ja puupolttoainemarkkinoilla 

Sahateollisuus on tärkeä puupolttoaineiden toimittaja Suomessa. Bioenergiapäällikkö Juha Vahtera Westas Bioenergy Oy:stä vastaa Westas Groupin sahojen 650 GWh:n puupolttoineen toimituksista kahden sahan ympärillä oleville lämpölaitoksille ja lämpövoimalaitoksille.   

Kestävyyden vaatimus on sahoille tuttu aihe jo vuosien takaa. Sahoilla on yleisesti käytössään sekä PEFC- että monella myös FSC-sertifiointi, jotka ovat loppukäyttäjälähtöisiä sertifiointijärjestelmiä. Sertifiointi on alun perin tehty sahatavaran ja paperituotteiden kuluttajia varten. Energiateollisuusasiakkaat eivät ainakaan toistaiseksi ole vaatineet puun alkuperän tai alkuperäketjun todentamista. Puunhankintaa ajatellen on hyvä muistaa, että energiapuumarkkinoilla liikkuu jonkin verran puuta, jonka alkuperää ei tiedetä. 

Westas Groupin 1,3 miljoonan kuutiometrin puun hankinta sisältää suurimmaksi osaksi tukkia, mutta samalla tulee prosessiteollisuudelle myytävää kuitupuuta ja sahauksen yhteydessä syntyvää sahahaketta sekä energiajakeita, kuten hakkuutähdettä ja jonkin verran energiarunkopuuta. Energiapuuta harvennuksista ei aktiivisesti hankita eikä myöskään hankita kantoja,  jollei kyseessä ole pellonraivauskohde tai vastaava. 

Westas Bioenergyn liikevaihto on 12 miljoonaa, kun emoyhtiön liikevaihto on 130 miljoonaa. Erillisen yhtiön perustaminen selkeytti tilannetta asiakkaisiin päin ja on toiminut alan brändäämisessä hyvin. Myytävästä bioenergiasta 60 prosenttia on metsähaketta ja 40 prosenttia purua ja kuorta. Sivutuotteita ja hakkeita toimitetaan merkittäviä määriä myös viherrakentamiseen sekä kuivikkeeksi maatiloille.