Ruotsiin 18 TWh lisää uusiutuvaa sähköä 2020-luvulla

Ruotsin vähemmistöhallitus on opposition tukemana (pl. Sverigedemokraterna) antanut lakiesityksen, jonka mukaan markkinoille lisätään uutta uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia 18 TWh jatkamalla nykyistä sähkösertifikaattikauppaa. Vuodesta 2022 alkaen sertifikaattivelvollisia toimijoita velvoitetaan ostamaan tasaisesti lisää sertifikaatteja 2 TWh:n verran joka vuosi. Sertifikaattivelvollisuuden piirissä ovat kaikki paitsi runsaasti sähköä käyttävä teollisuus. Lakiesitys antaa mahdollisuuden aikaistaa velvoitteita.

Sertifikaattivelvollisia (esimerkiksi sähkönmyyjät) velvoitetaan hankkimaan ennakkoon tiedossa olevan määrän sertifikaatteja ja sähkön tuottajat, jotka tuottavat uutta uusiutuvaa sähköä vastaavat tarjonnasta rakentaessaan uutta kapasiteettia. Uusi uusiutuva sähköntuotantokapasiteetti on oikeutettu myymään sertifikaatteja uudesta tuotannosta enintään 15 vuoden ajan. Sertifikaattien hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan perusteella ja sertifikaattikauppa pyörii valtion budjetin ulkopuolella.

Pohjoismaisille markkinoille on ensi vuosikymmenellä 18 TWh lisää uusiutuvaa energiaa, josta valtaosa todennäköisesti on vaihtuvaa tuotantoa. Sertifikaattijärjestelmä jatkuu ainakin vuoteen 2045. Norja ei ole jatkamassa järjestelmää, mutta pysyy mukana vuoteen 2035. Viime vuonna sertifikaattivelvoite oli 21,2 miljoonaa kappaletta, joka vastaa 21,2 TWh sähköntuotantoa.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi