Ruotsi luottaa biopolttoaineisiin

Ruotsin hallitus on linjannut, että kuljetusalan pitää vähentää päästöjä 70 % vuoteen 2030. Linjaus ei koske kotimaan lentoja. Sen jälkeen tähtäimessä on kokonaan fossiilivapaa liikenne Ruotsissa.

Biopolttoaineilla tulee olemaan suuri merkitys tavoitteen saavuttamiseksi ja lisäksi Ruotsiin odotetaan alan investointeja.

Ohjauskeinoiksi suunnitellaan kasvava päästöjenvähentämisvelvoite jakeluyhtiöille sekä muutoksia verotukseen. Lähivuosien vähentämisvelvoitteet on jo kirjoitettu lakiesitykseen, joka vähentää esimerkiksi dieselin päästöjä 21 % vuonna 2020. Vastaava taso vuoteen 2030 tulee sekä bensiinille että dieselille olemaan 50 %:n luokkaa.

Päästöjen vähentämisvelvoite muistuttaa Suomen jakeluvelvoitetta eikä sekään ole valtiontukena pidettävä ohjauskeino.

Velvoite ei koske kaikkia tuotteita, vaan puhtaat biopolttoaineet saavat edelleen verohuojennusta ja veroja alennetaan edelleen. Puhtaisiin biopolttoaineisiin kuuluvat HVO ja biokaasu sekä korkeapitoiset biopolttoaineet kuten E 85.

Velvoitteen piirissä olevista polttoaineista maksetaan edelleen energiaveroja energiasisällön ja hiilisisällön mukaan. Vuoden 2018 hintoihin ehdotus ei vielä vaikuta.

Biopolttoaineratkaisujen lisäksi on odotettavissa uusia ratkaisuja kaupunki- ja julkiseen liikenteeseen.

Sähkö- ja vetyautoille on toistaiseksi maksettu 40000 kruunua tukea ja yli 95 g CO2/km kuluttavat autot maksavat jonkin verran veroja päästöistään. Ruotsissa joka neljäs uusi auto kuluttaa yli 140 grammaa kilometriltä.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi