Puun rooli lämmöntuotannossa kasvussa – sähköntuotannossa ei

Päästökauppa yhdessä kivihiilen käytön rajoittamisen kanssa tuo uuden tilanteen energia- ja polttoainemarkkinoille. Päästöoikeuden hinnan nousu melko lyhyessä ajassa 16 euron tasolle ja toimet kivihiilen käytön rajaamiseksi luovat uusia mahdollisuuksia vaihtoehtoisille tuotantomuodoille ja polttoaineille. Lisäksi energiaverotusta muutetaan niin, että maakaasun kilpailukyky kivihiileen nähden paranee ja siirtyminen maakaasun käyttöön helpottuu.

Pöyry Management Consulting Oy:n Jenni Patronen esitteli yllättävän uuden tilanteen energiamarkkinoilla ja sen seuraukset. Puun ja turpeen keskinäinen kilpailu ei muutu nykyisen hinnan tasolla, mutta tilanne muuttuu, jos hinta nousee vielä merkittävästi. Suurempi merkitys on kuitenkin sillä, että fossiilisten kilpailukyky puuhun nähden laskee. Samalla metsäteollisuuden sivutuotteiden kilpailukyky sähköntuotannossa kohoaa verrattuna metsähakkeeseen ja kaikkiin suuripäästöisiin polttoaineisiin verrattuna.

Sähkön hinta ei enää seuraa päästöoikeuden hintaa kuten takavuosina. Kytkentä päästöoikeuden hinnan ja sähkön hinnan välillä on heikentynyt selvästi. Uhkana on, että sähkön hinta säilyy alhaisena, eikä CHP-tuotanto ole kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla. On siis hyvin todennäköistä, että kasvava puun käyttö toteutuu vain lämmön erillistuotannossa. Korvaavaa sähköntuotantoa ole tulossa nykyisen kivihiili-CHP:n tilalle, ainakaan nykyisessä laajuudessa. Teknologian avulla hinta tulee pysymään alhaisena ja päästöoikeuden hinta hyvin alhaisena.