Puuenergiamarkkinat kasvavat – kuljettajat ja alueellinen tasapaino huolena

Bioenergiapäivänä teemana iltapäivän puuosiossa käsiteltiin puuenergiamarkkinoita.  L&T Biowatti Oy:n Tomi Vartiamäki vertaili edellisiä ja tulevaa vuotta. Markkinoiden dynamiikassa on nähtävissä ero. Vartiamäen mukaan ollaan siirtymässä ostajan markkinoista tilanteeseen, jossa polttoaineesta on enemmän kilpailua. Energiapuun käyttö kasvanee kuluvalla lämmityskaudella viitisen prosenttia. Tulevien vuosien puuenergian saatavuudesta hän ei kuitenkaan ollut huolissaan, mikäli nuorista metsistä saadaan ensiharvennus- ja taimikonhoitorästien korjuu käyntiin. Niissä on Vartiamäen mukaan 10 vuoden varanto, josta saadaan vuosittain noin 10 TWh energiaa.

Sekä Vartiamäen että Hakevuori Oy:n Reijo Wuorion puheenvuoroissa kannettiin huolta koneiden riittävyydestä. Alalle ei ole helppo saada uusia toimijoita, eikä varsinkaan niitä, jotka ovat aiempina vuosina joutuneet poistumaan markkinoilta kysynnän notkahdusten takia.

Uskon vahvistaminen vaatii paljon työtä, sillä toimijoiden pitää ensin nähdä kasvua. Tarve on 150–200 kuljettajaa sekä koko koneketjun koneet jokaista lisäksi tuotettua miljoonaa kuutiota kohti, Vartiamäki laskeskeli. Lisäksi Vartiamäen mukaan 10 000 m3 vuodessa koneyksikköä kohti on liian vähän. Tuotto pitäisi noin tuplata.

Alueellinen puuenergian kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen puute nousi puheenvuoroissa esille huolena. Käyttö painottuu alueille, joiden lähellä ei ole lisäpotentiaalia metsien käytössä.

Westas Group:in Pekka Kopra kertoi olevansa tyytyväinen, että sahojen sivutuotteet ovat päästöoikeuden hinnan nousun myötä enemmän samalla viivalla metsähakkeen kanssa. Kopran mukaan yrityksen toiminta-alueella Lounais-Suomessa puupolttoaineiden kysynnän kasvulle on edellytyksiä. Huolestuttavan Kopra kuitenkin piti tilastoja, joissa näkyi yksittäisiä hintapiikkejä hakkuutähteistä maksetuissa hinnoissa. Kopra toivoi lisäksi kantojen käytön lopettamista energiaksi, jotta kysyntä sivutuotteille kasvaisi.