Pari lukua

Ennen vaaleja puhetta on paljon. Toreilla ja kojuilla. Radiossa. Somessa. Tv:ssä. Sen perusteella valitsemme ehdokkaan.

Otetaan kaiken puheen kunniaksi muutama luku.

30 % - bioenergian osuus energiankulutuksesta Suomessa 2018

82 %– bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta Suomessa 2018

35 – bioenergian kasvu Suomessa verrattuna aurinkoenergiaan 2018

1°C – ilmaston lämpeneminen tähän mennessä globaalisti

8 - puoluetta yhdeksästä linjasi, että Suomi tekee oman osansa 1,5 asteen lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi.

+1,7 % - maailman CO2-päästöjen kasvu 2018

-1,3 % - EU:n päästöjen pienentyminen 2018

-4,6 % - päästöjen vähentyminen Suomessa 2016-2017 (Suomi EU:n kärkimaita ko. vuonna)

-7,6 % - päästöjen tulisi vähentyä joka vuosi tästä eteenpäin 2030 mennessä ihan kaikkialla, jotta 1,5 asteen tavoite olisi mahdollinen ilman laajamittaista bio-CCS:n käyttöä tai muita hiilensidontateknologioita.

0,5°C – erotus 1,5 asteen tavoitteen ja tämän hetken lämpenemisen välillä. Omistettu kaikille niille, jotka ajattelivat jättää maapallon samassa kunnossa lapsilleen kuin sen saivat.

20,4 – miljoonaa tonnia CO2 – Suomen maankäyttösektorin hiilinielu 2017

76,4 – miljoonaa kuutiota – ennakkoarvioiden mukainen runkopuun hakkuumäärä Suomessa 2018

10 300 miljoonaa – metsä- ja energiasektorin osuus biotalouden tuottamasta arvonlisästä euroina 2017

11,4 – miljoonaa kuutiota – 76,4 miljoonan erotus 65 miljoonaan kuutioon. Omistettu kaikille niille, jotka haluavat pienentää hakkuut 65 miljoonaan kuutioon jalostusarvoa nostamalla.

29,6 - miljoonaa tonnia CO2 – Suomen maankäyttösektorin hiilinielu 2030 nykytoimin ja oletuksena vuoden 2017 ilmasto

1,6 – miljoonaa hehtaaria, taimikoiden ja nuorten metsien ensiharvennusrästit Suomessa.

54 % - lehtojen ja harjumetsien paahderinteiden lajien osuus metsien uhanalaisista lajeista

1 700 miljoonaa – Suomen valtion budjettitalouden ennakoitu alijäämä 2019 euroina

4 200 – henkilötyövuotta, turvetuotannon suorat ja epäsuorat työpaikat 2018

2,3 % - Suomen bkt:n kasvu 2018

1,1 % - VM:n ennuste Suomen bkt:n kasvuksi 2021

500 miljoonaa – VM:n ehdotus nopeavaikutteisiksi toimiksi eli leikkauksiksi euroina Suomen julkisen talouden kohentamiseksi vuosittain 2019-2023.

70,1 – äänestysprosentti eduskuntavaaleissa 2015. Omistettu kaikille uurnilla käyneille.

 

toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. , harri.laurikka(a)bioenergia.fi