Mitä enemmän päästöjä halutaan vähentää, sitä enemmän tarvitaan modernia bioenergiaa

Kevätpäivän käynnisti Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. Laurikka kommentoi ensin tuoreiden selvitysten valossa bioenergian asemaa, jos ilmastopäästöjä vähennetään kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Vuoden 2018 lokakuussa hallitustenväliseltä ilmastopaneelilta IPCC:ltä odotetaan uutta raporttia, jonka arvioidaan lisäävän julkista keskustelua ilmastotavoitteista.

Raportin jälkeen marraskuussa EU:n komissiolta odotetaan esitystä EU:n uudeksi pitkän aikavälin ilmastostrategiaksi. Viimeisen puolen vuoden aikana julkaistut IEA:n ja IRENA:n erilliset selvitykset viittaavat siihen, että mitä enemmän päästöjä halutaan vähentää, sitä enemmän myös modernia bioenergiaa on käytettävä – niin koko maailmassa kuin EU:ssakin. Samansuuntainen viesti oli myös helmikuussa vuotaneessa IPCC:n raportin luonnoksessa.

Bioenergia ry:n vaaliviesteissä painotetaan, että pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka ja kotimaisen energian lisäkäyttö vahvistavat bio- ja kiertotalouden ja työllisyyden kasvua sekä edistää yrittäjyyttä. Samalla vähennetään merkittävästi ilmastopäästöjä ja pidetään huolta energian huoltovarmuudesta.

Bioenergian Kevätpäivät järjestettiin osana PulPaper-tapahtumaa 30.5.2018. PulPaper on metsäteollisuuden johtava kansainvälinen tapahtuma, joka järjestettiin 29.–31.5.2018 Helsingin Messukeskuksessa.

Tiedote 30.5.2018: Lisää omaa energiaa Suomeen!