Metsät ja hiilinielu käsi kädessä

Metsän vahvan kasvun tukeminen ja suojeleminen ovat avainkysymyksiä, kun Suomi pyrkii keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) mukaisesti hiilineutraaliksi 2045 mennessä. Metsien kasvunopeus on tällä hetkellä noin 110 miljoonaa m3 vuodessa, mutta on mahdollista, että ympäristötekijät ja metsänhoito voivat lisätä kasvunopeutta merkittävästikin tulevina vuosikymmeninä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jari Hynynen kertoo Bioenergiapäivillä, miten metsien käsittely ja hiilinielun kehitys liittyvät toisiinsa. Hänen ryhmänsä on tutkinut metsänkäsittelyn mahdollisuuksia vaikuttaa puuston määrään ja kasvuun eri aikaväleillä mm. Forest 150 – Intensification of sustainable forest management -hankkeessa.  Jarin omaa asiantuntija-aluetta ovat erityisesti kasvu- ja tuotostutkimus, puuston kehityksen ennustemallit ja harvennuksen vaikutus puuston kehitykseen.

Tule kuulemaan aiheesta tarkemmin Bioenergiapäiville!