Maankäyttösektori on Suomelle merkittävä hiilinielu 

Maa- ja metsätalousministeriön Jaana Kaipainen kävi läpi maankäyttösektorin ilmastopäästöjä käsittelevän ns. LULUCF-asetuksen tilannetta ja vaikutuksia hallitusohjelman toimeenpanoon. Maankäyttösektori on Suomelle tällä hetkellä merkittävä hiilinielu. Maankäyttösektorilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia niin EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategian, kuin hallitusohjelmaan kirjatun vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen osalta.

LULUCF-asetus tulee kuitenkin synnyttämään tilanteen, jossa nykyarvioiden mukaan Suomelle syntyy maankäyttösektorilla noin 39 Mt:in päästö vuosina 2021-2030 (metsäkato noin 30 Mt ja päästöt viljelysmailta noin 9 Mt). Metsämaalla puolestaan Suomen nieluja rajoittaa asetuksessa kattoluku, joka rajaa nielun korkeimmillaankin 25 Mt:iin. Kun metsittämisestä ja ruohikkomailta arvioidaan saatavan nykytilanteessa vain noin 1,7 Mt:in hiilinielu, voi Suomen päästötase jäädä maankäyttösektorilta noin 12 Mt alijäämäiseksi. Suomella on tietyin ehdoin käytössään alijäämän kattamiseksi neuvotteluissa saatu 10 Mt erityiskompensaatio. Alijäämä voi myös olla suurempi, jos Suomen nielu metsämaalla jää tavoitteista. Metsämaan nielun tavoitetason määrittää ns. vertailutaso, jota ollaan paraikaa päivittämässä. Päivitetty vertailutaso julkistetaan marraskuussa ja lähetetään komissiolle vuoden loppuun mennessä. Maankäyttösektorin päästöihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa politiikkatoimin. Ensi vuoden aikana maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa valmistellaan useiden selvitysten avulla ja ilmastolain päivitys alkaa.