Liikennekaasu kasvupyräyksen kynnyksellä

Biokaasun käyttö liikenteen polttoaineena on positiivisessa tuulessa. Energia- ja ilmastostrategia ottaa selkeän positiivisen kannan kaasuautoilun edistämiseen. TEM on arvioinut, että kaasuautokannan kasvattaminen vuoteen 2030 mennessä 50 000 autoon vaatii politiikkatoimia. Ilman politiikkatoimia lukumäärän olisi VTT:n mukaan noin 13 000 ajoneuvoa. Biokaasun käyttö nousee politiikkaskenaariossa 2 TWh:n tasolle.

Kaasu- ja muiden vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämistoimenpiteistä on ollut monenlaista tietoa liikkeellä. Strategiassa puhutaan 100 M€ ”riskituesta” ja toisaalta LVM:ssä on puhuttu hankintatuesta. Liikennekaaren ja Live-hankkeen valmistelutyön aikana toimenpiteitä tuen käyttöönottamiseksi ei ole kuitenkaan tehty.

Suomessa on kesäkuun lopun 2016 tietojen mukaan hieman alle 2 000 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Mukana on myös useita satoja henkilöautoa raskaampia autoja. Viimeiset vuodet lukumäärän kasvu on ollut vaivalloista, mutta nyt tilanne on muuttumassa.

Gasumin esiteltyä kiinteän kuukausihinnan biokaasulle (89 €/kk) ja maakaasulle (69 €/kk), on käytetyt kaasuautot Suomesta jo kortilla ja tuonti Ruotsista lisääntynyt. Suomen Opelin mallistoon on tulossa lisää kaasuvaihtoehtoja.

Raskaan liikenteen osalta on LNG-asemien avaaminen Helsinkiin ja Turkuunmerkittävä askel liikennekaasulle. Nesteytetyn biokaasun (LBG) tulo markkinoille on vain ajan kysymys.

Biokaasun tuotannossa tapahtuu myös koko ajan. Gasum osti ruotsalaisen Swedish Biogasin ja kasvoi hetkessä pohjoismaiden suurimmaksi biokaasun tuottajaksi. Uusia laitoksia on nousemassa Mikkeliin ja Jyväskylään. Liikennekaasuasemia tulee myös olemassa olevien laitosten yhteyteen ja kaasuverkon äärelle tasaiseen tahtiin.

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi, puh. +358 40 1948628