Lannan poltto helpottuu – laajamittaista tuotantoa ei odotettavissa

Hallitus hyväksyi tuotantoeläinten lannan polttoa koskevat lakiesitykset kesäkuun lopulla. Tavoite oli hallitusohjelmassa korkealla ja se vaati ensin EU-lainsäädännön muutoksia. Lannan polttoa helpottavat muutokset tehdään ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin. Esitykset ovat käsittelyssä eduskunnassa syyskuussa.

Muutosten myötä lannan polttoon ei muun muassa tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa, alle 50 megawatin yksiköissä, katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi.

Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään poikkeuksista, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polton lämpötilavaatimuksia ja päästöraja-arvojen määrittämistä.

Lakimuutoksien oletetaan kiinnostavan erityisesti eteläsuomalaisia hevostiloja. Kokonaisuudessaan kovin suuren osan lannasta ei kuitenkaan arvioida päätyvän polttoon. Lakien seurauksena arvioidaan noin 100 000 lantatonnin päätyvän polttoon aikanaan, kaikkiaan noin 500 000–700 000 tonnin määrästä.

Lisätietoa: Hannes Tuohiniitty, puh. 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi