Lämpöyrittäjäkohteiden määrä on kasvanut

Lämpöyrittäjäkohteiden kohteiden määrä on kasvanut, ja yritysten kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Merkittäviä tuotannon kasvuodotuksia on vain harvalla yrittäjällä.

Vanhoja kohteita on poistunut ja uusia tullut tilalle

Vuoden 2016 alussa toiminnassa olevia lämpöyrittäjäkohteita oli 618.

Lämpöyrittäjärekisterin nykyisistä kohteista 150 on aluelämpöverkkoja tai taajamakohteita. Erillisinä kohteina on 140 koulua tai muuta oppilaitosta ja 30 vanhainkotia tai vastaavaa palvelukeskusta. Mukana on myös runsaasti yrityskohteita.

Kannattavuus pysynyt hyvänä

Lämpöyritysten kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla.

Yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä kertova käyttökateprosentti eli mediaaniarvo oli tarkastelluilla lämpöyrityksillä vuonna 2015 26,4 % (2014: 28,1 %).

Varsinaisen liiketoiminnan tuotot ennen rahoituseriä ja veroja kertova liiketulosprosentti laski hieman, mutta pysyi silti hyvällä tasolla. Liiketulosprosentin hyvänä tasona pidetään yli 10 %.

Lämpöyritysten nettotulosprosentin mediaaniarvo oli 8,4 % vuonna 2015 (2014: 9,3 %).

Sijoitetun pääoman tuoton mediaaniarvo oli 8,6 % vuonna 2015 (2014: 10,4 %).

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi, puh. +358 40 1948628