Kotimaisilla polttoaineilla vahva vuosi 2018

Tilastokeskus julkaisi 28.3.2019 tiedot vuoden 2018 energiankulutuksesta ja Luonnonvarakeskus 21.03.2019 tiedot puun energiakäytöstä. Kotimaisten polttoaineiden käyttö kasvoi 7,4 TWh. Puupolttoaineiden käyttö kasvoi 3,9 TWh ja energiaturpeen käyttö 3,6 TWh. Puupolttoaineiden käyttö ei ole aiemmin ollut yhtä korkealla tasolla. Energiaturpeen käyttö oli poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi myös korkeammalla tasolla kuin moneen vuoteen. Energiaturvetta siivittivät alkuvuoden kysyntäpiikki, kohonneet sähkön hinnat ja hyvä tuotantokesä.

Bioenergian osuus energiankulutuksesta oli kaikkiaan 30,0 % 2018 (2017: 29,5 %).  Osuus uusiutuvasta energiasta oli 82 % (2017: 81 %). Bioenergian kasvu oli +3,8 % vuonna 2018, uusiutuvan energian keskimäärin +3,2 % ja energian kokonaiskulutuksen +2 %. Bioenergia kasvoi erityisesti metsäteollisuuden jätelienten energiakäytössä +9 % (3,7 TWh) ja bioperäisten kierrätyspolttoaineiden käytössä +17 % (0,6 TWh). Liikenteen biopolttoaineissa laskua oli -8% (-0,3 TWh), mikä johtuu pitkälti jakeluvelvoitelakiin liittyvistä joustomahdollisuuksista vuosien välillä. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö oli vuoden 2017 tasolla.

Metsähakkeen käyttö kasvoi noin 3 % vuonna 2018, mutta käyttö oli edelleen alemmalla tasolla kuin 2012– 2014. Viime vuosina käyttö on polkenut paikallaan. Pitkä laskutrendi metsähakkeen käytössä yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa katkesi viime vuonna (+4 %). Erillisessä lämmöntuotannossa metsähakkeen käytön kasvutrendi jatkui 2018 (+2 %). Metsähakkeen raaka-aineista suuri kasvu nähtiin hakkuutähteiden (+19 %) käytössä, kun taas pienpuun ja kantojen osuus pieneni. Myös järeän runkopuun osuus hieman kasvoi.

Turpeen käytön kasvusta noin 70 % ajoittui ensimmäiseen vuosineljännekseen, jolloin puupolttoaineiden saatavuudessa oli hankalan talven jälkeen paikoin ongelmia. Myös puupolttoaineiden käyttö kokonaisuutena kuitenkin merkittävästi kasvoi nimenomaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kolmannen neljänneksen osuus turpeen käytön kasvusta oli 20 %. Kasvua tuki merkittävästi edellistä vuotta korkeammalla tasolla ollut sähkön hinta sekä tuotanto-olosuhteiltaan erittäin hyvä kesä.

Energiaturpeen käyttö on 2010-luvulla merkittävästi supistunut. ÅF:n tekemän selvityksen mukaan turpeen käyttö energiantuotannossa puolittuu nykytilanteesta noin 7 TWh:iin, jos päästöoikeus kallistuu vuoteen 2030 mennessä noin 30 euroon tonnilta ja tuotannon nettomääräinen kehitys on nykyisenkaltainen.  Kasvu- ja ympäristöturpeen sekä uusien suobiomassasta valmistettujen tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä sen sijaan kasvaa. 

Suomen nettomääräinen energiantuonti kasvoi uusiutuvan ja kotimaisen energian käytön kasvusta huolimatta 4,1 miljardista eurosta 5,3 miljardiin euroon vuonna 2018. Suurin lisäys (940 milj. euroa) johtui raakaöljyn tuonnin kallistumisesta.