Kotimaisilla polttoaineilla hyvä vuosi sähkön- ja kaukolämmöntuotannossa

Energiateollisuus julkaisi tammikuussa vuoden 2018 sähkö- ja kaukolämpötilastot. Kotimaisten polttoaineiden osalta vuosi oli energiantuotannossa hyvä.

Sähköntuotannossa biomassan osuus oli 19 % (2017: 17 %) ja turpeen 5 % (2017: 4 %) 67 TWh:n (2017: 65 TWh) sähkön kokonaishankinnasta. Puuta ja turvetta kului edellisvuotta enemmän sähköntuotantoon erityisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Sähkön markkinahinta oli tuolloin kuukaudesta riippuen n. 40–60 % korkeammalla tasolla kuin 2017. Samalla Tilastokeskuksen tietojen mukaan muiden polttoaineiden hinnat nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä, kun taas energiaturpeen ja metsähakkeen hinnat laskivat vuoden takaisesta. Jyrsinturpeen verollinen hinta laski vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia ja metsähakkeen hinta prosentin verran viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaukolämpöä kului 0,5 TWh enemmän kuin 2017. Metsäpolttoaineen osuus oli 17 % (2017: 18 %), teollisuuden puutähteen 12 % (2017: 11 %) ja muun biomassan 7 % (2017: 8 %) eli bioenergian yhteensä 36 % (2017: 37 %). Turpeen osuus kasvoi 14 %:sta 16%:iin ja kasvua oli erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime talven olosuhteiden vuoksi. Kotimaisten polttoaineiden osuus kaukolämmöstä kasvoi siten 52 %:iin (2017: 51 %). Kaukolämmössä pieneni erityisesti kivihiilen osuus (-3%), mutta laskua oli myös sekajätteen ei-bio-osuuden, muovi- ja ongelmajätteiden ja sähkön osuudessa (-2 %).

Koko energiankulutuksen osalta Tilastokeskus julkaisee vuoden 2018 ennakkotiedot maaliskuun lopussa. Tammi-syyskuun ennakkotiedoissa puupolttoaineiden kulutus oli kokonaisuutena -5 % laskussa ja turpeen 30 % kasvussa etenkin alkuvuoden 2018 kylmän sään seurauksena. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna turpeen kulutus on kuitenkin ollut laskusuunnassa. Bioenergia ry:n ÅF-Consult Oy:ltä tilaaman selvityksen laskelmissa energiaturpeen käyttömäärän arvioitiin vähenevän noin puoleen nykytasolta (15 TWh -> 7 TWh) vuoteen 2030 mennessä mm. päästöoikeuden arvioidun nousevan hinnan seurauksena.