Kiinan kiertotalouteen vauhtia Suomesta

Edustava joukko kiinalaisia tutkijoita ja yritysjohtajia tutustui Suomen ympäristö- ja hoitoturpeiden tuotantoon ja jalostukseen kesäkuun toisella viikolla. Suomeen tuloon oli useita syitä. Kiinassa panostetaan lähivuosina merkittävästi maaperän hoitoon ja ravinteiden kierrätykseen, jotta kaupungistuvalle 1,5 miljardin kansakunnalle riittäisi lähellä tuotettua ravintoa ja vähemmän ruokakatastrofeja. Suomen turvealan osaaminen on maailman huippua, turvevarat ovat mittavat ja hyvin tutkitut. Suomi on hyödyntänyt tärkeää luonnonvaraansa monipuolisesti ja kestävästi. Opintomatkalaisia kiinnosti myös luonnontuotteet ja luontaishoidot, jotka ovat Kiinassa kovassa nosteessa tulotason nousun myötä.

Puolivirallinen Kiinan kansantasavallan delegaatio oli koottu China Humic Acid Association -järjestön jäsenistä eri puolilta Kiinaa maa- ja puutarhatalouden, ravinteiden kierrätyksen asiantuntijoista sekä kiinalaisen lääketieteen edustajista. Heidän joukossaan oli kymmenen professoria ja 16 yritysjohtajaa tai tutkijaa. He kävivät yritysvierailuilla Biolanilla ja Kekkilässä. Suomalaiset esittelivät vieraille rahkasammaleen korjuuta Pirkanmaalla, turvevarojen kartoitusta sekä kylpy- ja hoitoturpeen ominaisuuksia. Vierailijat tutustuivat myös tuotantoon ja käyttöön Etelä-Pohjanmaalla sekä moderniin lasinalaisviljelyyn Uudellamaalla. Suomesta heidän matkansa jatkui Baltian kasvuturvealueille ja edelleen Pohjois-Saksaan ja Alankomaihin.

- Viisi päivää Suomessa on osoittanut meille suomalaisen turveosaamisen ja turpeen monipuolisuuden. Suomi voisi Hollannin tavoin harkita turpeen asemaa strategisesti tärkeänä luonnonvarana, kiteytti professori Meng Xianmin lentokentällä lähtiessään.

Lisätietoa: Hannu Salo, puh. 040 502 2542, hannu.salo(a)bioenergia.fi