Etusivu > Bioenergiatietoa > Kestävyys

Puuenergian kestävyys

Puu on tärkeä osa ratkaisua kohti hiilineutraalia Suomea. Puuenergialla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja auttaa nopeammin sitomaan hiilidioksidia kasvaviin metsiin. Metsiin sitoutunut hiilivarasto jatkaa kasvuaan, vaikka puun hakkuumäärät nousisivat vuodesta 2018. Suomen metsät ovat hiilinielu myös tulevaisuudessa. Puuenergian korjuulla varmistetaan metsien hyvä hoito.
Luonnon monimuotoisuus sekä puuenergian käyttö ovat yhteen sovitettavissa. Monimuotoisuutta edistävää työtä on jatkettava määrätietoisesti: tarvitsemme sekä suojelualueita että monimuotoisuuteen tähtääviä toimenpiteitä talousmetsissä. Suomen metsissä ei kasvateta energiapuuta, vaan energiapuu syntyy aina metsänhoidon tai muun teollisuuden sivutuotteena.
Ilmastonmuutos tapahtuu nyt. Seuraavaa innovaatioloikkaa ei voida jäädä odottamaan, on toimittava heti. Koko uusiutuvien energialähteiden valikoimaa on hyödynnettävä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.

Bioenergian tuottajan metsätietopaketti