Kemera-töiden toteutusaika muuttuu – seuraava hakukierros avautuu vapuksi

Kestävän metsätalouden rahoituslaki on hyväksytty eduskunnassa. Nyt hankkeiden toteutusaikaa voidaan säätää asetuksella, kun aiemmin toteutusaika säädettiin laissa, eikä muutoksia ollut mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla.

Uuden lain turvin muutetaan asetusta siten, että nuorten metsien hoidon ja taimikoiden varhaishoidon hankkeiden toteutusaika lyhenee. Toimenpiteet on toteutettava rahoitushakemuksen hyväksymisen jälkeen ja toteutusilmoitus tulee tehdä 12 kuukauden sisällä. Muutoksella halutaan vähentää turhien hakemusten tulvaa, joka on aiheuttanut hakukiellon ja aiheuttanut monille muille toimijoille vaikeuksia.

Aikaisemmin lainsäädännössä hakemukset tehtiin jälkirahoitteisina ja hakemukset laadittiin aina tehtyjen töiden mukaan. Nykyinen lainsäädäntö vaatii hakemuksia ennen kuin töitä voidaan aloittaa samalla, kun toteutusajat ovat olleet pitkiä. Ennakkohakemuspakko ja sen pikkutarkka ohjeistus ovat aiheuttaneet suuria ongelmia hallinnossa. Toimijat ovat puolestaan varanneet varmuuden vuoksi enemmän rahaa kuin, mitä yksittäisiin hankkeisiin tarvitaan. Tämä on johtanut siihen, että osa varatuista rahoista on jäänyt käyttämättä eikä niitä ei ole jälkeenpäin voitu ohjata uusiin kohteisiin.

Lyhyempien toteutusaikojen toivotaan korjaavan nykytilannetta. On toivottavaa, että hankkeiden suunnitteluvaiheessa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman tarkasti, jotta ne voidaan myös toteuttaa suunnitellusti. Mikäli hanke ei toteudu, tulee siitä ilmoittaa välittömästi.

Lyhennetty toteutusaika aiheuttaa puunhankinnassa uusia haasteita, kun ostettujen leimikoiden toteutusaika tulee lyhyeksi ja keliolosuhteet hankaloittavat korjuun toteutumista annetussa ajassa.

Hakemuspakko lähtee EU:n valtiontukisäännöistä eikä sitä voi ohittaa. Annetuissa raameissa kotimainen toteutus on tehty varsin raskaaksi ja toiminnan kannalta joustamattomaksi..

Kemera-rahoituksen kutistuminen ja etenkin pienpuun korjuun vaikeutuminen on vahvasti ristiriidassa uuden Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden kanssa, missä hakkeen käyttöä on tarkoitus lisätä huomattavasti ja merkittävä osa puusta pitää saada nuorista metsistä.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi, puh. +358 40 511 2246