Kannot ovat maarakennuskohteiden unohdettu resurssi

Suomessa metsäpinta-ala pienenee rakentamisen takia.  Siitä huolimatta rakennuskohteista kantopuuta saadaan hyvin vähän. Bio-Kross Oy on löytänyt markkinaraon, jossa tonttien ja muiden kantokohteiden puut hyödynnetään.

Kannattavan toiminnan edellytyksenä on koko arvoketjun hallinta. Osa kannoista on nostettu kokonaisina, ja ne sisältävät moninkertaisen määrän maata verrattuna oikeaoppisesti nostettuihin kantoihin. Oikeilla menetelmillä ja koneilla voidaan saada käyttökelpoista mursketta, tosin se maksaa. Yrityksen 3,5 hehtaarin terminaali sijaitsee Pietarsaaressa, alueellisen jätehuoltoyhtiön ja tärkeän asiakkaan Ekorosk Oy:n naapurina Pirilössä. 

Osa kannoista ei päädy polttoon

Bio-Kross Oy murskaa omien kantojen ja muun energiapuun lisäksi luottotoimittajien kantoja ja puita. Kannoista saadaan myös muita myytäviä jakeita, kun ketju hallitaan tarpeeksi hyvin. 

Vaihtoehtoinen käsittelemättömien kantojen kohde rakennustyömailta on Ekorosk Oy, joka perii vastaanotosta maksut, mutta heille ei kerry juurikaan kantoja. Herääkin kysymys, mihin kaikki kannot häviävät, sillä vain osa niistä tulee hyötykäyttöön.

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Kalustona Bio-Kross Oy:lla on käytössään kaksi CBI-murskainta vuosimallia 2004 ja 2011 ja Morbarkin laikkahakkuri, joka tekee runkopuusta laatuhaketta pääasiassa Kokkolan alueella. Seulontapalveluja ostetaan emoyhtiöltä Sjöblom Gräviltä. Bio-Kross Oy:n osuus koko toiminnasta on noin 25 %, sillä maarakentamisen lisäksi tehdään purkutöitä ja jalostetaan purkumateriaalia uuteen käyttömuotoon.

- Vuosien varrella on opittu käsittelemään kantoja alusta loppuun ja saamaan koko materiaalierästä myyntikelpoista myytävää, sanoo toimitusjohtaja Mats Sjölund.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi