Ilmastoyhtälö ei ratkea ilman biopolttoaineita

Korkia Consulting Oy:n Senior Advisor Sakari Oksanen valotti Bioenergiapäivän esityksessään biopolttoaineinvestointien haasteista ja mahdollisuuksista. Oksanen on IRENA:n (International Renewable Energy Agency) entinen johtaja (2015–2018), ja valmistelee nyt konsulttina IRENA:lle raporttia liikenteen biopolttoaineinvestoinneista.

Biopolttoaineiden merkitys on suuri globaaleissa energiaskenaarioissa, joissa tähdätään kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen. Oksanen kuvaili, kuinka globaali ilmastoyhtälö ei ratkea ilman, että liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa kasvatetaan merkittävästi. Tuotannon tulisi kasvaa jopa noin seitsenkertaiseksi nykytasolta vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää valtavia investointeja jalostamokapasiteettiin. Merkittävä määrä suomalaisia yrityksiä (mm. Neste, UPM, St1) ovat maailman harvojen suurten biopolttoainetekijöiden joukossa.