IRENA uskoo bioenergian käytön kasvuun

Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö (IRENA) julkaisi keväällä päivityksen mallinnukseensa maailman energiajärjestelmän muutoksesta ja muutostarpeista. Päivityksessä paneuduttiin erityisesti siihen, miten sähköistyminen uusiutuvan energian avulla tulee vaikuttamaan.

Energiajärjestelmän muutosta tarkastellaan raportissa kahdella skenaariolla. Perusskenaario (Reference Case) sisältää nykyiset ja suunnitellut maiden politiikkatoimet. Näihin sisältyvät esimerkiksi Pariisin ilmastosopimukseen alkuvuoteen mennessä tehdyt kansallisesti määritellyt panokset (NDC:t). Perusskenaariossa ilmaston lämpeneminen ylittää vähintään 2,6°C. Toinen skenaario (REmap Case) tarkastelee energiajärjestelmän muutosta siten, että maailmassa saavutetaan selvästi alle kahden asteen jäävä lämpeneminen. REmap-skenaario keskittyy erityisesti energiaperäisiin hiilidioksidipäästöihin.

Raportin päätulos on, että sähkön osuus voi kasvaa loppukulutuksesta tämän hetken 20 %:sta 50 %:iin vuonna 2050. REmap-skenaariossa energiaperäiset hiilidioksidipäästöt vähentyvät 70 % vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii kuitenkin valtavasti investointeja, sillä peruskenaariossa modernin uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta kasvaa 10 %:sta tänä päivänä 25 %:iin 2050. REmap-skenaariossa osuuden pitäisi olla noin 66 % vuonna 2050!

Kuva 1. Loppuenergian käyttö ja jakautuminen maailmassa 2016 ja REmap-skenaariossa 2050.(Lähde: IRENA 2019)

Kuva 1. Loppuenergian käyttö ja jakautuminen maailmassa 2016 ja REmap-skenaariossa 2050.(Lähde: IRENA 2019)

Bioenergiaan kohdistuva päämuutos näkyy selvästi kuvasta 1: modernin bioenergian merkittävä kasvu korvaa perinteisen polttopuun ja puuhiilen käytön, jotka keskittyvät maailman mitassa erityisesti ruuanlaittoon. Bioenergian arvioidaan REmap-skenaariossa keskittyvän erityisesti sellaisille sektoreille, joiden sähköistäminen on vaikeaa, kuten meri- ja lentoliikenteeseen sekä tiettyihin teollisuuden prosesseihin, joissa vaaditaan korkeita lämpötiloja eli monesti käytännössä höyryä. Liikenteen biopolttoaineiden lisääminen vaatii kestävää tuotannon kasvattamista. Bioenergian kysyntä REmap-skenaariossa tuplaantuu verrattuna nykytilanteeseen noin 125 EJ:iin 2050. Nestemäisten biopolttoaineiden markkina nelinkertaistuu tämän päivän 130 mrd litrasta/vuosi 652:een mrd litraan/vuosi 2050.

Raportissa on myös useita suosituksia bioenergian käytölle. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota polttoaineketjujen kehittämiseen, kun bioenergian kysyntä kasvaa:

  • bioenergiaa on tuotettava kestävällä tavalla
  • biomassaa käyttävä teollisuus, kuten metsäteollisuus, joka tuottaa valmiiksi hyödynnettäviä sivuvirtoja on tärkeä osa energiamurrosta.
  • raskaan liikenteen biopolttoaineisiin on panostettava
  • erityisesti teollisuuden prosesseissa ja rakennuksissa modernia bioenergiaa hyödyntäviä teknologioita tulisi edistää.

Lisätietoa: Harri Laurikka, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi