IEA: Biomassaa tarvitaan ehdottomasti ilmastotavoitteen saavuttamiseksi

Bioenergialla on keskeinen rooli, kun siirrytään vähähiiliseen energiajärjestelmään ja pyritään pitämään ilmastonmuutos alle 2 asteessa. Modernin bioenergian pitäisikin lisääntyä nelinkertaiseksi arvioi kansainvälinen energiajärjestö IEA bioenergian tiekartassa.

Marraskuun lopulla julkaistussa tiekartassa korostetaan, että liikennesektorilla bioenergian käyttö voisi kasvaa kymmenkertaiseksi vuoteen 2060 mennessä.

Tiekartta korostaa, että uusien teknologioiden kaupallistamisessa täytyy vielä edetä ja nostaa esiin onnistuneita demonstraatioita biomassan kaasutuksesta, pyrolyysiin ja etanolin tuotantoon selluloosapohjaisista kasveista.

Technology Roadmap

Lisätietoa: Hannes Tuohiniitty, puh. 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi