Hyvästi kivihiili

Vantaan Energia Oy:n käyttöpäällikkö Kalle Patomeri kertoi Martinlaakson voimalaitoksen uusimisesta käyttämään fossiilisten polttoaineiden sijasta kotimaisia polttoaineita. Vantaan Energialla on tavoitteena luopua kivihiilestä 2020-luvun aikana.

Kyseessä on vanhan öljy- ja kaasukäyttöisen kattilan muuttaminen BFB-kattilaksi. Polttoaineina on tarkoitus käyttää (suuruusjärjestyksessä) metsätähteitä, sivutuotteita, kierrätyspuuta ja turvetta. Turve otettiin mukaan sen polttoa tukevien ominaisuuksien vuoksi, vaikka alueen ympäristöaktivistit ja vihreät päättäjät eivät turpeen käyttöä hyväksy.

Savukaasut puhdistetaan letkusuodattimella ja kaksivaiheisella pesurilla. Typenoksidien poisto toteutetaan selektiivisellä ei-katalyyttisellä pelkistystekniikalla (SNCR).

Laitoksen ympäristöluvasta on valitettu, mutta tavoitteena on edelleen saada uudistettu laitos käyntiin vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

BFB-kattila = kupliva leijukerroskattila (bubbling fluidized bed)