Hevosenlanta tuloillaan energiapalettiin

Hevosenlantaa on pian entistä helpompi hyödyntää polttamalla, kun lannanpolttoon ei vaadita jätteenpolttolupaa. Suomen hallitus on aktiivisesti ajanut muutosta tuotantoeläinten lannanpolttoa koskevaan EU-asetukseen, ja muutos hyväksyttiin Brysselissä tammikuussa.

Tähän asti hevosenlantaa on voinut polttaa vain varsin suurissa laitoksissa, joissa on ympäristölupa ja jatkuva päästöjen seuranta. Lantaa on poltettu Fortumin ja Vapon laitoksissa. Muutos tarkoittaa, että lantaa voi polttaa pienemmissäkin kattiloissa.

Polton päästörajat ovat edelleen tiukat. Polttoprosessin päästöille on säädetty raja-arvot rikkidioksidille (50 mg/m3), typen oksideille (200 mg NO2/m3) ja hiukkasille (10 mg/m3). Päästömittaukset on tehtävä vähintään vuosittain. Alle 5 megawatin laitoksissa hiukkaspäästöt voisivat olla enintään 50 mg/m3. Tehty muutos koskee osittain myös siipikarjan lannan polttoa. Lisäksi polttolaitoksessa on oltava lisäpoltin, jolla varmistetaan riittävä polttolämpötila kaikissa tilanteissa. Lämpötilamittaukset on tallennettava automaattisesti.

Iso muutos on kuuden vuoden siirtymäaika. EU:n sivutuotelainsäädäntö asettaa lannan poltolle määräyksiä esimerkiksi polttoprosessista, päästöraja-arvoista ja päästömittauksista. Polttoprosessin lämpötila on nostettava 2 sekunniksi 850oC:een. Olemassa olevat laitokset voivat saada näiden lämpötila- ja viipymäaikavaatimusten noudattamiseen kuuden vuoden siirtymäajan.

Lannan polttamista täytyy vielä hetken odottaa, sillä muutos täytyy saattaa voimaan kansallisen lainsäädäntöön. EU-tasolla on päällekkäistä lainsäädäntöä ja useita toimivaltaisia viranomaisia. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö selvittävät yhdessä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, joilla lannanpolton hyväksymismenettelyt saadaan mahdollisimman selkeiksi ja sujuviksi. On odotettavaa, että tarvittavat muutokset saadaan tehtyä vuoden 2017 loppupuolella.

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi, puh. +358 40 1948628