Hallitus aikaisti lämmityspolttoaineiden veronkorotuksia

Kivihiilen, maakaasun, POR:n ja POK:n veroihin ehdotetaan vajaan 7%:n korotuksia ensi vuoden alusta. Korotukset olivat tiedossa, mutta niiden piti tulla voimaan vasta vuonna 2019. Vastaavanlaiset korotukset tehtiin samoille lämmityspolttoaineille vuoden 2017 alusta. Hallitus tavoitteli viime vuoden korotuksella 90 milj. euron tuloja, joista toteutui vain 45 milj. euroa. Valtiovarainministeriö totesikin kesällä 2016, että "tarvittavasta lisäkorotuksesta vuoden 2019 alusta päätettäisiin myöhemmin erikseen". Nyt elokuun lopun budjettiriihessä hallitus aikaisti vuodelle 2019 aikomansa veronkorotukset toteutuvaksi jo vuoden 2018 alusta. Ensi vuoden lisäkorotuksilla kerätään valtion kassaan vuosittain toiset 45 milj. euroa.

Turpeen energiavero lämmöntuotannossa palautui 1,9 euroon /MWh maaliskuussa 2016, joka pysyy ennallaan näillä näkymin vuoden 2018 loppuun saakka. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyy edelleen verottomana.

Taustaa:

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta ilmoitti toukokuussa 2016 peruvansa ja korvaavansa muilla toimin hallitusohjelman linjauksen: ”Ohjataan yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa vähäpäästöisemmäksi CO2-veron alennuksen poistamisella portaittain.”

Kivihiilen, maakaasun, POR:n jaPOK:n CO2-veron laskentaperusteena oleva CO2-tonnin arvo nostettiin 54 eurosta 58 euroon vuoden 2017 alusta. Toinen samansuuruinen, 4 €/t, CO2-veron laskentaperustekorotus on tulossa vuoden 2018 alusta. Hallituksen ensi vuodelle ehdottamat veronkorotukset ovat suunnilleen samansuuruisia kuin vuoden 2017 toteutuneet.

Lisätietoa: Jouko Rämö, puh.040 480 3736, jouko.ramo(a)bioenergia.fi