Energiaturpeen laatuohjetta päivitettiin

Bioenergia ry:n Turvepäivässä 13.11.2017 julkaistiin uusi Energiaturpeen laatuohje. Päivitystyöstä vastasi johtava tutkija Eija Alakangas VTT:stä.

Reilu kymmenen vuotta sitten julkaistu edellinen laatuohje kaipasi päivitystä mm. polttoaineiden ominaisuuksien laatustandardien ja uusien EU:n direktiivien tuomien tarpeiden vuoksi. Uusi ohje on päivitetty uusilla standardeilla sekä suurten polttolaitosten (≥ 50 MW:n laitokset) BAT-referenssidokumentilla (LCP BREF) ja sen sisältämillä BAT-päätelmillä. Uusi ohje on julkaistu VTT:n sarjassa numerolla VTT-M-05993-17.

Ohje sisältää jyrsin- ja palaturpeen sekä turvepellettien ja -brikettien laatuluokitukset. Laatuluokkiin on lisätty myös fluori sekä elohopea opastavana ominaisuuksina ja niiden arvot sovitaan tapauskohtaisesti. Varsinaisia laatuluokkia ei ole muutettu.

Näytteenotto tärkeää ja analyysit kansainvälisillä standardeilla

Uudessa ohjeessa on kuvattu energiaturpeen näytteenotto. Näytteenotossa on selitetty näytteenottomenetelmät, tarvittavat näytemäärät kullekin turvepolttoaineille. Ohjeen liitteessä on esimerkkejä turpeen näytteenotto- ja käsittelyprosesseista. Näytemäärissä on huomioitu myös uudet HCT-rekat. Näytemäärät ovat yhdenmukaisia puupolttoaineiden laatuohjeen kanssa.

Energiaturpeen ominaisuuksien määrityksessä käytetään pääsääntöisesti samoja standardeja kuin puupolttoaineille. Uutena standardina on tullut ns. ”kivipitoisuuden” määritys, jonka avulla voidaan määrittää raskaimpien, yli 3,15 mm suuruisten kappaleiden määrä. Laitoksella tehdään pääsääntöisesti itse kosteusmäärityksiä ja muut analyysit analyysilaboratorioissa. Kosteuspitoisuuden määritys on kuvattu liitteessä.

LCP/BREF direktiivi huomioitu

Laatuohjeen liitteet sisältävät tietoa myös mitatuista turpeen kemiallisista ominaisuuksista, joita tarvitaan polttoaineen karakterisointiin LCP BREF BAT-päätelmien mukaan. Ominaisuudet, joita tarvitaan karakterisoinnissa ovat tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa ja saapumistilassa, kosteus, tuhka, C, Cl, F, N, S, K, Na sekä metallit ja metalloidit (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn). Liitteessä on kuvattu laskentakaavat saapumistilaisen tehollisen lämpöarvon laskentaa varten. Lisäksi esimerkkien avulla kuvataan laatuluokituksen käyttöä jyrsin- ja palaturpeelle.

Lisätietoja: aluepäällikkö Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi, puh. 040 502 2542