Energiapuun alkuperätiedon digiloikka

Metsähakkeen rankarajaus sai aikaan sen, että voimalaitoksilla ja polttoaineen toimittajilla on velvoite seurata metsähakkeen alkuperää. Tämän päivän keskusteluissa alkuperätieto nousee esille myös muilla jakeilla ja muista syistä.

Kehitys on menossa siihen suuntaan, että kaikkien metsäenergiajakeiden alkuperä halutaan tietää. EU:n suunnasta metsäenergialle asetetuissa kestävyyskriteereissä sekä polttoaineen toimittajien ja -ostajien sertifikaateissa alkuperän seurannan merkitys tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Vaskiluodossa järeä ranka on ollut laadukas ja kustannustehokas polttoaine. Noin vuosi sitten mietittiin erilaisia ratkaisuja, miten seurataan rankapuun alkuperää. Alkuperä pitää pystyä todentamaan hakkuukuviolle saakka. Voimalaitoksella on ollut käytössä Valmetin DNA-polttoainetietojärjestelmä. Lähdettiin yhdessä Valmetin kanssa kehittämään järjestelmää sellaiseksi, että polttoaineen toimittaja itse syöttää järjestelmään tarvittavat alkuperätiedot.

Kuormatiedot Valmetin internet-alustaan

Toiveissa on, että jopa laskutustieto tulee automaattisesti järjestelmän kautta. Lähes kaikilla toimittajilla on erilaiset toimintamallit ja tietojärjestelmät. Tämän takia Valmet on joutunut miettimään monia variaatioita, jotta pystytään palvelemaan kaikkia polttoaineentoimittajia. Myös toiminta niin sanotulla vanhalla mallilla, jossa kuormatiedot syötetään vasta vaa’alla, on edelleen mahdollista.

 

teksti: Esa Koskiniemi

Kirjoittaja vastaa Vaskiluodon Voiman metsäpolttoaineiden hankinnasta.

Lue aiheesta lisää 31.1.2019 ilmestyneen Bioenergia-lehden jutusta.