EIB muuttaa energiarahoituksensa periaatteita

Euroopan investointipankki EIB on muuttamassa energiainvestointeihin liittyvän rahoituksensa periaatteita EU:n uusien ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisiksi. EIB järjesti asiasta konsultaatiokierroksen helmi-maaliskuussa 2019 ja sai konsultaatioon laajasti vastauksia.

EIB julkaisi heinäkuun lopulla vastauksensa kaikkiin konsultaatiossa esitettyihin kommentteihin sekä luonnoksen uusista energiarahoituksen periaatteista. Materiaali on saatavilla EIB:n sivuilla.

EIB:n luonnoksessa korostetaan energiatehokkuuden kasvattamista ensisijaisena. Energiantuotantomuodoista uusiutuvat – mukaan lukien bioenergia - ovat odotetun vahvasti mukana. Biomassalla tuotettu sähkö on rahoituskelpoista kriteerien täyttyessä ja CHP-tuotantoa katsotaan hyvin positiivisesti. Lämmöntuotantohankkeetkin ovat biomassalla tukikelpoisia, mikäli ehdot muuten täyttyvät.

Pankki aikoo lopettaa suoraan fossiilisia polttoaineita koskevien hankkeiden rahoituksen vuoden 2020 loppuun mennessä. Kielto on kategorinen, eikä pankki aio rahoittaa myöskään energiaturvallisuuteen liittyviä hankkeita fossiilisen energian osalta. Kaasun osalta kuitenkin jatketaan rahoittamista projekteissa, jotka edistävät uusiutuvan tai synteettisen kaasun lisäämistä olemassa oleviin verkkoihin ja verkkojen kehittämistä näitä kaasuja varten.

EIB aikoo jatkaa rahoitusta vähähiiliseen energiaan unionin ulkopuolella, mainiten erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan.

Luonnoksessa korostetaan, että erityisen hyvin kriteereihin sopivat esimerkiksi hankkeet, jotka edistävät SET-Planin mukaisia tutkimustavoitteita tai ovat Horizon -ohjelmassa sekä skaalattavat hajautetut ja pienimuotoiset ratkaisut.

Pankin johtokunta keskusteli luonnoksesta kokouksessaan 10.9.2019. Päätöksiä uusista periaatteista odotetaan lokakuun lopulla, minkä jälkeen EIB julkaisee ne sivuillaan.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty,  040 10948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi