Vahvista asemaasi työmarkkinoilla erikoistumiskoulutuksella!

Erikoistumiskoulutus on uusi korkeakoulujen koulutusmuoto, jonka tavoitteena on syventää ammatissa toimivan henkilön aiempaa tutkintoa vastaamaan tämänhetkisen tehtävänkuvan vaatimuksia. Erikoistumiskoulutuksia järjestetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä aloilla, joissa ei ole tarjolla tutkintotavoitteista koulutusta. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille. 

Biotalousalan kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Koulutus vastaa biotalousalan kasvun haasteeseen kymmenen ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston suunnittelemalla koulutuksella.

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuu yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Koulutus alkaa syksyllä. Haku on auki 1.6.2018 saakka.

Lisätieto koulutuksesta