Oulussa energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa edistäviä palveluita

Oulun Energia Oy:n liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala kertoi, kuinka 2020-strategiassa yhtiö muuttuu perinteisestä tuotantoyhtiöstä palveluyhtiöksi tarjoten asiakkaalle energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa edistäviä palveluita. Tie kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuonna 2050 etenee vaiheittain voimalaitosten uusimisaikataulujen mukaan. Tällä hetkellä Oulun Laanilan teollisuusalueelle on rakenteilla uusi biovoimalaitos (75 MWe/ 175 MWkl), jonka on määrä olla tuotannossa vuoden 2020 lopussa. Laitoksen valmistuttua Oulun Energia Oy:n kaukolämmön hiilidioksidipäästöt puolittuvat, pienhiukkasten päästöraja alenee 90 % ja rikkidioksidin 75 %.

Laanilan biovoimalaitos käyttää lähienergiaa, josta 70 % on puuta, 15 % turvetta ja 15 % kierrätyspolttoainetta. Pohjois-Pohjanmaalla on paljon metsänhoitorästejä ja puuenergian korjuupotentiaali on yli 2,5 kertaa suurempi kuin voimalaitoksen puupolttoaineen tarve. Oulussa turpeella on huoltovarmuuden varmistajan rooli ja turvetuotantovarauksia on maakuntakaavassa riittävästi.

Vanhala luetteli polttoaineen saatavuuteen ja voimalaitosten taloudelliseen käyttöön liittyviä riskejä: puun käytön tarpeeton kaskadiohjaus, kohtuuttomat lupaehdot estävät turpeentuotannon jatkamista, yllättävät verotasojen (mm. turve) muutokset ja voimassaolevien tukijärjestelmien (metsäenergia) muutokset. Nykytiedon mukaan Laanilan biovoimalaitos pääsee mukaan nykyiseen metsähakkeen sähköntuotantotukijärjestelmään 12 vuodeksi, kun se käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä. Kemera-tuki on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Vanhala korosti, että energiayhtiön puupolttoainehuollossa ei voida nojata suhdanneherkkiin metsä- ja sahateollisuuden sivutuotteisiin (puru, kuori, hakkuutähde). Nuoren metsän harvennuksen energiapuun saatavuus on varmempaa, koska se ei riipu ainespuun suhdanteista.

Laanilan biovoimalaitos tukee bio- ja kiertotaloutta: voimalaitoksen läheisyyteen on varattu tilaa muille biotalousinvestoinneille. Lisäksi rakennus-, kauppa- ja teollisuusjätteille tulee lajittelulaitos, jossa kierrätysmateriaalit erotellaan hyötykäyttöön ja osa polttoon.

Ilmastonhoitohakkuilla lisätään hiilensidontaa

Oulun Energia Oy on lanseerannut termin ilmastonhoitohakkuu, jossa aktiivisella metsänhoidolla voidaan lisätä hiilensidontaa. Harventamalla nuorta metsää ja lannoittamalla hakkuiden jälkeen, voidaan kasvattaa metsän hiilensidontaa kestävästi. Ensiharvennusrästejä on Suomessa noin miljoona hehtaaria, mikä tarkoittaa energiana 100 TWh. Tähän tarvittaisiin koneellista puunkorjuuta ja se olisi saatava tukitoimien piiriin.