Energiaturpeen ylivuotiset varastot pienenivät

Bioenergia ry:n jäsenkyselyn mukaan Suomessa oli energiaturvetta varastossa 1.5.2018 yhteensä 5,3 TWh.

Vapun varastotilanne on heikentynyt tasaisesti viimeiset viisi vuotta. Lämmityskauden päätyttyä ennen uuden turvetuotantokauden alkua energiaturpeen kaupallisten varastojen tulisi olla huoltovarmuussyistä edelleen 7–8 TWh:n tasolla.

Turpeen nostosesonki on alkanut jo eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Turvetuotannossa kesän säiltä odotetaankin paljon, jotta tuotanto onnistuisi tuotantoalueilla, joissa monin paikoin turvekerros on matala. Pitkällä aikavälillä myös energiaturpeen tuotannon yleisten toimintaedellytysten on oltava kunnossa, jotta ylivuotinen varastotilanne kohenisi.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi, puh. 040 502 2542