Biokaasun välivarastointi ja varastointi ajoneuvoissa

Biometaanin hyödyntäminen ajoneuvojen polttoaineena on yksi tehokkaista tavoista vähentää liikenteen hiilidioksipäästöjä muiden uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvalla sähköllä liikkuvien ajoneuvojen ohessa.

Biokaasun varastointi nykyisellään

Tällä hetkellä biokaasun varastoiminen tapahtuu pääosin korkeapaineisena 200–250 baarin paineessa, lieriön muotoisissa teräs- ja komposiittisäiliössä. Uusimmaksi säiliömateriaaliksi on kehitetty täysin komposiittimateriaalia sisältävä säiliö. Yksittäisistä kaasusäiliöistä muodostetaan usein kaasupattereita kytkemällä säiliöt rinnakkain, jolloin kaasupatterin koko voi vaihdella muutamasta säiliöstä kymmeniin säiliöihin. Paineistetun metaanin, niin bio- kuin fossiilisen, energiatiheys on noin 9 MJ/l 250 baarin paineessa eli noin 1/5 perinteisen liikennedieselpolttoaineen energiatiheydestä.

Metaanin varastointi nesteytettynä on vielä hyvin vähäistä johtuen nesteytyksen korkeasta kustannuksesta. Nestemäisen metaanin, niin bio- kuin fossiilisen, energiatiheys on noin 22,5 MJ/l, eli noin 1/2 liikennedieselin energiatiheydestä. Paineistettua metaania korkemman energiatiheyden vuoksi nestetytty metaani sopii hyvin esimerkiksi kuorma-autojen tai laivojen polttoaineeksi.

Sitoutuminen kiinteän huokoisen aineen pintaan

Metaanin varastoimista kiinteän huokoisen aineen pintaan heikoilla kemiallisilla sidoksilla kutsutaan metaanin adsorboimiseksi, englanniksi Adsorbed Natural Gas (ANG). Metaanin adsorptiossa hyvänä puolena verrattuna korkeapaineiseen varastoimiseen on saman energiatiheyden saavuttaminen huomattavasti alhaisemmalla painetasolla sekä säiliön geometrian vapaampi muotoilu. Tämän hetken lupaavimmat kaasua sitovat materiaalit, adsorpentit, koostuvat aktiivisista hiilirakenteista, polymeeripohjaisista huokoisista materiaaleista sekä metalli-orgaanisista rakenteista.

Nähtäväksi jää, kuinka nopeasti tulevaisuudessa ANG-säilöntäratkaisut kehittyvät ja kuinka hyvin loppukäyttäjät ottavat ne vastaan.    

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi