3 / 3.6.2014


BIOENERGIAPIRSSI

Bioenergiapirssi valloittaa Suomen kesällä 2014

Bioenergiapirssin kesäkiertue on osa Turvetalkoot -nimistä turpeen viestintähanketta. Kesäkiertueella edistetään paitsi turpeen, myös muiden kotimaisten biopolttoaineiden tunnettavuutta sekä faktapohjaista tietoutta. Kiertueen yhtenä tavoitteena on myös avata keskusteluyhteyksiä kansalaisten ja bioenergia-alan välille, ja näin ollen lisätä bioenergian yleistä läpinäkyvyyttä. >>Biopolttoaineiden käytön lisääminen edullisin tapa saavuttaa EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteet

VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) teki selvityksen, jossa arvioitiin työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön tilauksesta EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. >>Nuorten metsien korjuutuelle haetaan vaihtoehtoja

Huhtikuun alussa luovutetun Kestävän metsätalouden rahoituslain kokonaisuudistuksen työryhmän mukaan nuorille harvennusmetsille osoitettua korjuutukea ei voi jatkaa nykymuodossa. Nykyisellä järjestelmällä jatketaan ainakin 30.6.2015, jonka jälkeen korjatulle puulle ei voida myöntää tukea nykyisillä perusteilla. Rahaa on kuitenkin varattu riittävästi tälle vuodelle ja näillä näkymin myös ensi vuodelle. >>Selvitys: Turve syytön Puulan ja Martinjärven vesistöongelmiin

Puulaa ja Keuruun Martinjärveä koskevat tutkimukset osoittavat turvetuotannon syyttömäksi asukkaiden kokemiin vesistöongelmiin. Tutkimustulokset osoittavat, että kummassakaan järvessä ei ole merkittäviä ongelmia. Turvetuotannon lopettaminen ei parantaisi tilannetta oleellisesti. Kaikkien vesistöjä kuormittavien toimijoiden on parannettava toimintaansa, jos muutoksia halutaan saada aikaan.>>


Pienpolton nokipäästöihin vastattava neuvonnalla

Ilmastopaneeli on julkaissut selvityksen Suomen mustan hiilen päästöistä ja niiden vaikutuksista. Musta hiili katsotaan lyhytaikaiseksi ilmastoon vaikuttavaksi yhdisteeksi. Musta hiili on käytännössä sama asia kuin noki. Suomessa noen päästöt ovat peräisin liikenteen diesel-autoista ja puun pienpoltosta, nykyään yhtä suurin osuuksin. Selvityksen mukaan pienpolton osuus nokipäästöistä vuonna 2030 on ilman toimenpiteitä jopa 80 %, vaikka pienpoltonkin päästöjen määrä laskee. Auton moottorien tiukentuvat määräykset sen sijaan vähentävät liikenteen päästöjä paljon tulevien vuosien aikana. >>Energiaturvetta hyvin varastossa – tuotantokausi alkoi jo huhtikuussa

Energiaturvetta jäi talven jäljiltä runsaasti varastoihin. Bioenergia ry:n jäsenkyselyn perusteella Suomessa oli 1.5.2014 energiaturvetta käytettävissä 8,8 TWh. Vuonna 2013 määrä oli 2 TWh. >>Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki