Aurinkoenergia sopii yhteen hakelämmityksen kanssa

Aurinkopaneeleita voidaan hyödyntää kannattavasti hakelämmityksen yhteydessä, koska hakelämmitysjärjestelmä kuluttaa sähköä myös kesällä. Aurinkoenergiatekniikka osoittautui varmatoimiseksi, ja sen kannattavuus voidaan varmistaa hyvällä suunnittelulla.

Tulokset saatiin selvityksessä, jossa tarkasteltiin aurinkoenergian hyödyntämistä olemassa olevissa keskisuurissa hakelämpökohteissa. Selvitys on osa TTS Työtehoseuran Auringosta lämpöö -hanketta. Motiva on mukana hankkeessa.

Selvitystyö perustui käyttökokemushaastatteluihin sekä tuotanto- ja kustannusdatan analysointiin. Investointien taustalla vaikuttivat sekä taloudelliset syyt että kestävyysasiat.

Hankkeessa tarkasteltiin sekä aurinkokeräimien että aurinkopaneelien yhdistämismahdollisuuksia hakelämmityksen kanssa. Investointien taloudellista kannattavuutta eri selvityskohteissa tutkittiin vuoden 2018 tuotanto- ja kustannusdatan perusteella, mutta vain aurinkopaneelien investointien kannattavuutta pystyttiin arvioimaan. Kolme aurinkopaneelikohdetta, joista riittävä määrä tietoja oli saatavilla, tarjosivat omistajilleen yli viiden prosentin sisäisen korkokannan tehdyillä perusoletuksilla.

Aurinkoenergian hyödyntäminen keskisuurissa hakelämmityskohteissa -raportti

Lisätietoa: TTS Työtehoseura asiantuntija Jukka Korri, jukka.korri(a)tts.fi, puh. 050 373 3890