Cleantech-alan verkostot yritysten apuna vientimarkkinoilla Pietarissa ja Keski-Aasiassa

Suomalaiset cleantech-alan verkostot Green Net Finland ja Finnish Water Forum edistävät suomalaista cleantech-liiketoimintaa Pietarin alueella Venäjällä sekä Keski-Aasiassa (Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan).

Yhteistyön mahdollistaa EU-rahoitteinen kehityshanke ”CB2East – Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets”. Hankkeessa kartoitetaan uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille cleantech-alan yrityksille. Verkostot tarjoavat markkinatuntemusta rakennetun ympäristön energia- ja resurssitehokkuuteen sekä älykkääseen vesiosaamiseen. Erityisesti toimenpiteissä keskitytään pk-yritysten osaamisen ja näkyvyyden kasvattamiseen.

Hankkeen toimenpiteinä vahvistetaan suomalaisten cleantech-alan yritysten näkyvyyttä kohdemarkkinoilla mm. yhteismarkkinoinnilla, asiantuntijapuheenvuoroilla ja -tapahtumilla (mm. seminaarit) sekä kahdenvälisillä tapaamisilla. Lisäksi hanke kasvattaa yritysten osaamista tarjoamalla ajankohtaista markkinatietoa sekä alentaa liiketoimintakulttuurin välisiä eroja. Lähtökohtana hankkeessa on rakentaa eri yritysten osaamisista toisiaan täydentäviä kokonaisratkaisuja vastaamaan markkinatarpeeseen.

Kaiken hanketoiminnan kautta pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia valituilla kohdemarkkinoilla.

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja:
Evilina Lutfi, kehityspäällikkö, Green Net Finland, evilina.lutfi@gnf.fi, p. 050 436 2661