Brittiraportti nosti tutkijat tukemaan bioenergiaa

Bioenergiasta syntyi myrsky vesilasissa, kun Chatham Housen bioenergiaa koskeva paperi julkaistiin helmikuun lopulla 

Chatham House on perinteikäs brittiläinen think thank eli ajatushautomo, joka on muun muassa kehittänyt luottamuksellisen keskustelun periaatteet. Hautomo on brittiläisessä politiikassa merkittävä ideoiden esittäjä.

Raportin on kirjoittanut vapaana tutkijana ja konsulttina toimiva Duncan Brack. Brack on koulutukseltaan poliittisen tutkimuksen maisteri ja työskennellyt suurimman osan työurastaan Chatham Housessa sekä vaikuttanut liberaalipuolueessa.

Raportissa väitetään muun muassa, että bioenergia on ilmastovaikutuksiltaan kivihiiltä huonompi vaihtoehto ja että bioenergian käyttö pitäisi rajoittaa vain sivutuotteisiin.

Virheellisten tietojen raportti

Raflaava raportti herätti ymmärrettävästi ihmetystä. Bioenergiatutkijat analysoivat Brackin raportin ja päätyivät julkaisemaan siitä kitkerän kommenttikirjoituksen kansainvälisen energiajärjestö IEA:n erityisalatyöryhmän IEA Bioenergyn nimissä. Kommentin taakse haettiin myös tukilista, joka keräsi parissa viikossa 125 nimeä, useampia professoreita myös Suomesta.

IEA keskittyy kommentissaan osoittamaan kolme Brackin lähtökohtaa virheelliseksi tai vähintään puolitotuudeksi:

Keskittyminen vain hyvin lyhyellä aikajaksolla tapahtuvaan ilmastovaikutukseen antaa virheellisen lopputuloksen ja ylikorostaa koskemattoman metsän ilmastovaikutusta.

Brackilla on IEA:n mukaan virheellinen käsitys, että jos bioenergiaa ei käytettäisi, hakkuut vähenisivät. Käsitys johtuu siitä, että Brack virheellisesti keskittyy kokopuun energiakäyttöön vaikka sivutuotteet vastaavat suurimmasta osasta bioenergian käyttöä.

Chatham House ei myöskään ymmärrä puumarkkinoiden toimintaa ja sitä, että bioenergia on pieni osa muuta metsätaloutta. IEA toteaa, että bioenergian vaikutus metsänomistajien aktiiviseen metsänhoitoon on unohdettu.

IEA pitää Brackin suurimpana virhejohtopäätöksenä, että vain sahojen sivutuotteita pitäisi käyttää energiaksi, koska Brackin mukaan niiden ilmastovaikutus on pienin.

Tukijana öljyteollisuus

IEA Bioenergyn kommentin jälkeen on tullut useita muitakin alan tutkijoiden julkisia kommentteja, jotka ovat samoilla linjoilla. Tukilista on myös pyydetty avaamaan ja se on kasvanut alkuperäisestä.

Alessandro Agostini, William R. Moomaw ja Tim Searchinger julkaisivat puolestaan vastakommentin IEA:n paperiin. Kirjoittajat ovat tehneet ympäristöjärjestöjen kanssa yhteistyötä aiemminkin. Moomaw ja Searchinger ovat yhdysvaltalaistutkijoita ja Agostini komission JRC:ssä takavuosina bioenergian päästötutkimuksista vastannut italialaistutkija. Tutkijat keskittyivät erityisesti väittämään, että pelletin tuotanto Yhdysvalloissa lisää metsien käyttöä. He kritisoivat IEA:n katsantokantaa kokonaisjärjestelmän tasolla, yksittäisen puun tai metsälön tasolla.

Chatham Housen raportti on syytä nähdä Ison-Britannian politiikan näkökulmasta. Aiemmat hallitukset ovat toimillaan vähentäneet kivihiilen käytön vuosisadan pienimmäksi ja tässä biomassan käyttö hiilivoimalaitoksissa on ollut keskeisessä roolissa. Tähän on tarvittu suuri määrä tukea, joskin tukea on mennyt enemmän muille energiamuodoille. Nykyinen konservatiivihallitus on tehnyt uusiutuvan energian tukiin suuret leikkaukset.

Raportin julkaisuajankohta on myös valittu vaikuttamaan uusiutuvan energian direktiivin uudistukseen. Direktiivi on parhaillaan käsittelyssä Euroopan parlamentissa ja monet tahot ovat tyytymättömiä siihen, että komissio ei ole estämässä bioenergian käyttöä.

Pahat kielet heräsivät lisäksi muistuttamaan, että ketkä rahoittavat Chatham Housen toimintaa. Yhdistyksen energiakamarin tukilista on kuin öljyteollisuuden hall of fame. Lisäksi listalla on Yhdysvaltalainen säätiö, joka on tukenut myös eurooppalaisia ympäristöjärjestöjä usealla miljoonalla eurolla parin viime vuoden aikana.
Lisätietoa: Hannes Tuohiniitty, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi, puh. +358 40 1948628