Biopolttoaineilla taivas rajana liikenteessä

EU:n komissio antoi heinäkuussa 2017 ehdotuksensa eri EU-maiden taakanjakosektoreiden päästövähennystavoitteiksi vuoteen 2030. Suomen velvoitteeksi ehdotettiin 39 %, mikä on yksi EU:n tiukimmista tavoitteista. Päätös taakanjaosta tehdään todennäköisesti alkuvuodesta 2018.

Liikenteen päästöjä tulee Suomessa vähentää vuoteen 2030 mennessä jopa 50 % verrattuna vuoteen 2005. Liikenneneuvos Saara Jääskeläisen mukaan suurin vähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jonne toimia erityisesti kohdistetaan. Pitkällä aikavälillä koko liikennejärjestelmästä tehdään erittäin vähäpäästöinen.

Suomen Energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on nostaa liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on myös, että Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä tukemalla täyssähköautojen hankintaa ja kaasu- tai etanolikonversion tekemistä vanhoihin autoihin. Valtion vuoden 2018 talousarvioon tähän käytettävä määräraha on 6 miljoonaa euroa. Talousarvioon on varattu myös 3 miljoonaa euroa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseen.

Raskaat pyörät pyörivät biokaasulla

EU- ja kansalliset tavoitteet ohjaavat koko liikennesektoria puhtaampiin ratkaisuihin ja merkittäville päästövähennyksille on tarvetta. Pohjoismaissa tavoitteet ovatkin korkealla. Gasumin Biokaasu-liiketoimintayksikön vastaava johtaja Jukka Metsälän mukaan ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä lisääntyy ja kuluttajan valta kasvaa. Gasumin vuonna 2016 tuottaman kyselyn mukaan kuluttajat suosivat liikkumismuotoja, joilla voidaan tehokkaasti alentaa päästökertymää.

Metsälän mukaan biokaasun ja LNG:n merkitys liikenteessä tulee olemaan suuri, erityisesti raskaassa liikenteessä. Biokaasun arvo maksimoituu liikenteessä, sillä biohajoavien sivuvirtojen oikeanlainen käsittely mahdollistaa kiertotalouden toteutumisen. Biokaasupotentiaali on Suomessa myös merkittävä, jopa kolmannes maantieliikenteen energiatarpeesta.

Uusiutuvat ratkaisut ilmailussa

Ilmailu tulee jatkamaan kasvuaan maailman globalisoituessa. ICAO:n (International Civil Aviation Organization) mukaan vuonna 2020 ilmailun kasvun tulee olla ilmastoneutraalia. Vuonna 2050 päästöjen tulisi puolittua ilmailuliikenteen kasvusta huolimatta. Myös lentoliikenteessä kuluttajien merkitys on suuri ja 60 % matkustajista on huolissaan ilmaston ympäristövaikutuksista. Neste Oyj:n strategisen päällikön Turkka Saaren mukaan päästövähennystavoitteisiin päästään teknologian, operaatioiden ja infrastruktuurin rakentamisella. Biopolttoaineet ovat myös tärkeässä osassa.

Lukuisista testiohjelmista ja kaupallisesta käytöstä huolimatta uusiutuvat polttoaineet eivät vielä ole arkipäivää lentoliikenteessä. Turkka Saari kuitenkin muistutti, että prosentuaalisesti pieneltä tuntuva uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttö tuo merkittäviä vähennyksiä lentoliikenteen päästöihin.