Biopolttoaineen käyttäjää suosittava auton hankinnassa!

Autoilu ja liikenne ovat jokaiselle kansalaiselle tärkeitä ja erityisen tärkeitä verottajalle. Autojen ja liikenteen polttoaineverot kerryttävät lähes 8 miljardin verran verotuloja valtion kassaan, josta pari miljoonaa palautuu liikenteeseen.
Fossiilisilla ja uusiutuvilla polttoaineilla on nyt samat ominaispäästöt. Uusien autojen verotus perustuu autonvalmistajien ilmoittamiin nimellisiin hiilidioksidipäästöihin. Jos polttoaineen raaka-aine on ollut uusiutuva biomassa, verottaja on kohdellut samalla tavalla. Se ei voi olla oikein.

Puhtaiden biopolttoaineiden käyttäjille autoveroetu

Autoveron ja ajoneuvoveron perustaso perustuu päästöihin, mutta se ei huomioi fossiilisten hiilidioksidien ja eloperäisen hiilidioksidin eroa. Uusiutuvat biopolttoaineet, joista lähtee saman verran nimellisiä päästöjä kuin fossiilisistakin, kärsivät siitä, että raaka-aineen alkuperää ei huomioida. Keventämällä biopolttoaineita käyttävien autoilijoiden autoverotusta ja perusveroa, voidaan saada aikaan teknologianeutraali ja oikeudenmukainen liikkumisen verotus.

Ne jotka käyttävät 100 % uusiutuvaa dieseliä, biokaasua tai E85-polttoainetta pääsevät vähemmillä auto- ja ajoneuvoveron perusveroilla. Kaikki vähäpäästöinen liikenne pitää saada samalle viivalle. Liikenteen biopolttoaineen käyttäjää ei saa rangaista auton hankinnan yhteydessä. Autoveroa voi keventää etukäteen, ja biopolttoaineen ostajan voi pakottaa todistamaan jälkikäteen käyttäneensä sitä, mitä on luvannut.

Toinen vaihtoehto on palauttaa autoveroa jälkikäteen sitä mukaan, kun biopolttoainetta käytetään.  Puhtaita biopolttoaineita myyvät jakeluyhtiöt mielellään todistavat näinä digitalisaation aikoina asiakkaansa ostokset läpi vuoden. Autovero on tarpeeton siinä vaiheessa, kun kaikki ajavat vain biopolttoaineilla tai sähköllä.

Lisätiedot: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi, puh.+358 40 511 2246